מלווה ולווה שמסופקים על פירעון החוב

שאלה:

מלוה ע"פ, ושניהם מסופקים אם הלווה החזיר את ההלוואה, האם חייב להחזיר מחמת חזקת חיוב ?

תשובה:

שלום וברכה,

אם הלווה מסופק אם פרע את החוב, והמלווה אינו תובעו בברי שלא פרע, פטור הלווה. ואם בא לצי"ש חייב לשלם. אולם החיוב לצאת יד"ש במקרה זה הוא מדת חסידות, ובשונה מגרמא בזקין שחייב מדינא לצאת ידי שמים.

בהצלחה. 

מקורות:

איני יודע אם פרעתיך, ואין כאן תובע שתובעו בברי, ולכן פטור מעיקר הדין. כמבואר בשו"ע חו"מ סימן עה סעף י.

אלא שבכל איני יודע אם פרעתיך ואין הלה תובעו אם רצה לצאת ידי שמים חייב לשלם. אולם בספר שערי יושר פרק ה סימן טז כתב שהדין של לצי"ש באיני יודע אם פרעתיך, שונה מכל חיוב לצי"ש בדיני ממונות. שבכל דיני ממונות חייב לשלם, אלא שאין בי"ד יורדים לנכסיו. ואילו כאן אין עליו חיוב תשלומים כלל, כיון שהוא מוחזק, ואין מוציאים ממון מספק מיד המוחזק. אלא שאם אינו רוצה להסתמך על המוחזקות שלו יצטרך לשלם. וכן כתב בש"ך סימן פח ס"ק לו שלצי"ש שהוזכר כאן הוא מדת חסידות, ואפשר שכוונתו לדברי השערי יושר.

ראה ט"ז (שם) שכתב שאם שניהם ספק והתובע לא נזכר מההלוואה אין גם חיוב לצאת ידי שמים. ולפ"ז במקרה הנ"ל אינו חייב אף לצי"ש. אולם החזו"א חולק על דבריו. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל