פדיון כפרות עכשיו

הפעלת אתר ע״י גוי בשבת

שאלה:

שלום מותר להפעיל חשבון פייסבוק או אתר אינטרנט של העסק בשבת ע״י גוי, שהוא עונה לפונים על המקום (כל הקונים גוים) ומקבל אחוזים על כל מכירה?

תשובה:

שלום וברכה

כיון שלא מדובר במשהו אוטומטי, אתה שואל בעצם על פתיחת העסק בשבת על ידי עובד גוי… הדבר אסור כמובן, אלא אם כן תעשו ביניכם חוזה תקף על פי כל דין, בו כל רווחי השבת הם של הגוי והוא רק צריך לשלם לך שכירות על המוניטין והתוכנה וכו' [ובאופן זה אתם קובעי שכר גבוה, וכדי שלא להזדקק לשום רווחים קובעים סכום מראש וכו'] וכן משום מראית העין, אם ידוע שהעסק הוא של יהודי, יש לכתוב בפירוש שהעסק מכור לגוי ואינו שייך לך.

כיון שמדובר בהליך מורכב יש להעזר בדיין מוסמך ותלמיד חכם.

מקורות:

ההיתר הנ”ל מבוסס על דברי הרמ”א (או”ח סי’ רמה ס”א) על פי הר”ן, שכאשר יש גוי ויהודי שותפים בעסק, האיסור הוא דוקא כשכל יום עובד אחד מהם בעסק, אז כל אחד שעובד, הרי הוא כשלוחו של שותפו, וכשבשבת הגוי עובד הרי הוא גם שלוחו של הישראל, ואסור. אולם אם בכל יום מימי החול שניהם עובדים יחדיו בעסק, הרי מוכח שבשבת שהגוי עושה לבדו אי”ז בכלל השותפות, ומותרים אח”כ ליטול שכר בשוה, דהגוי – אדעתא דנפשיה עביד. ורבים מהאחרונים נקטו עיקר כדעת הרמ”א, כמ”ש הב”ח (סי’ רמה ס”ב), ובשו”ת דברי מלכיאל (ח”ד סי’ ד) והחתם סופר (או”ח סי’ נח), ועוד. ואף אם בפועל עובדים בשבת בבית המסחר הפועלים ולא הגוי בעצמו, ופועלים אלו הם פועלים גם של הישראל, מכל מקום מאחר והם פועלים השכורים לכל ימות החול ולא רק לשבת, כתב האגרות משה (או”ח ב סי’ סה) להתיר בזה.

ומ”ש דאף אם מקבל רק אחוזים מועטים נחשב כשותף, כ”כ הנודע ביהודה (תנינא או”ח כט ועוד).

אלא דיש להזהר שלא יהיה חשש מראית העין, וכגון שהכל יודעים שיש לנכרים חלק בבית מסחר. (אג”מ שם). וכן אם היהודי אינו יושב בחנות כלל, גם לא בימי החול. (נוב”י תנינא או”ח כט).

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל