זמני תפילות היום לכתחילה ובדיעבד

שאלה:

בסד שלום הרב! אשמח לדעת מה הלכתחילה ומה בדיעבד במקרים הבאים: (מבחינת זמן) התעטפות בטלית הנחת תפילין תפילת שחרית קריאת שמע קריאה בתורה תפילת מנחה תפילת ערבית מוסף של שבת תודה רבה!

תשובה:

שלום וברכה

זמן טלית ותפילין הוא משיכיר בין תכלת ללבן, מדובר כעשר דקות לאחר עלות השחר, יש להתעדכן בלוחות השנה בכל יום מתי מגיע זמן זה, אין להקדים קודם לכן. זמן תפילין למעשה הוא כל היום, אלא שלכתחילה כמובן יש להיות מעוטרים בהם בזמן התפילה ובפרט בזמן אמירת קריאת שמע שלא יהיה כמעיד עדות שקר בעצמו שקורא פרשת תפילין ואינו מניח.

קריאת שמע, זמנה בהידור סמוך להנץ החמה, אולם גם לכתחילה ניתן לקרוא עד שלוש שעות זמניות, יש בזה כידוע מחלוקת אם הקביעה היא מעלות השחר לצאת הכוכבים או מהנץ לשקיעה ובהתאם לכך יש שני זמנים בלוחות, זמן מגן אברהם המוקדם יותר וזמן הגר"א המאוחר יותר, כמובן שבמצוה דאורייתא יש לחשוש לכתחילה לזמן המגן אברהם.

זמן תפילה ארבע שעות ועל פי החלוקה הנ"ל.

קריאת התורה לכתחילה בזמן תפילת שחרית עד חצות היום, אולם ידוע מכמה גדולי ישראל שהיו בדרכים בזמן שחרית שהשלימו במנחה, במשנה ברורה סי’ קל”ה סק”א הכריע כדעת הפוסקים שלמעשה כל היום הוא זמן קריאת התורה אלא שעדיף להקדים ולכן קבועוה בשחרית, אבל בדיעבד אם לא קראו בשחרית יכול לקרוא במנחה. וכן הביאו מעשה רב מהחתם סופר ומגדולים נוספים שלא יכלו לקרוא בתורה בשחרית והשלימו במנחה, וכן כתבו פוסקים רבים שניתן לעשות זאת, אך הדגישו כל הפוסקים שאין לעשות זאת בדרך קבע כדי שלא לשנות מהתקנה המקורית, ובשו”ת שבט הלוי חלק ד’ סימן ט”ו דן ממש בשאלה כעין זו והכריע כמו שכתבנו שיקראו מדי פעם בשחרית ורק כשלא יכולים יקראו במנחה ובכך לא יחשב הדבר כקבוע, וכן האריך בזה לענין אנשי צבא בחלק ה’ סימן טז אות ד’ שיכולים לעשות מנין לקריאת התורה במנחה, וכעין זה כתב בציץ אליעזר חלק י”ג סימן כ”ז לגבי חולים בבית חולים, וראה גם במהרש”ג חלק ב’ סימן צ”ב, בשו”ת מהר”י אסאד או”ח סימן נ”א וביביע אומר חלק ד’ סימן יג.

תפילת מנחה – יש ראשונים שאמרו שמנחה גדולה היא רק בדיעבד – מחצי שעה אחר חצות היום, וזמנה לכתחילה שלוש שעות סמוך ללילה – מנחה קטנה, עד השקיעה, ויש שהקלו בדיעבד גם 13 דק' אחר השקיעה, ראה בכל זה משנה ברורה סי' רלג.

זמן ערבית מצאת הכוכבים – פלג המנחה כידוע ותלוי בנדון הארוך של תרתי דסתרי, לא ניתן לכתוב כאן את כל התורה על רגל אחת… לכתחילה קריאת שמע של ערבית עד חצות ובדיעבד עד עלות השחר ובדיעבד גדול מאוד גם אחר עלות השחר אם יקרא של שחרית אחרי הנץ.

זמן מוסף לכתחילה עד שבע שעות [זמניות וכנ"ל] ובדיעבד כל היום.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל