פדיון כפרות עכשיו

מאכל בפיו בשירותים / מפני שיבה בעם הארץ

שאלה:

לכבוד הרב שלום, 1.האם מעיקר הדין אדם שיש לו מאכל בפיו(בלבד) מותר להיכנס לבית הכיסא? 2. ידוע שהגמ' במס' קידושין דורשת על הפסוק שבפרשינו "מפני שיבה תקום" היינו אדם מבוגר ואילו התרגום אונקלוס מפרש הפוך ששיבה= מִן קֳדָם דְּסָבַר בְּאוֹרָיְתָא תְּקוּם, הכיצד יתכן? 3.האם צריך לקום מפני גוי זקן? צריך לכבדו?

תשובה:

1. אין איסור להכנס עם מאכל לבית הכסא אבל בהחלט יש להזהר מזה.

2. להלכה בשו"ע סי' רמד סעי' א מובא במפורש לקום בפני כל אדם בן שבעים אפילו הוא עם הארץ.

מקורות:

1. בעיקר דין מאכלים שהיו בבית הכסא, עי’ שו”ת שלמת חיים (ח”ג סי’ ט) דאין ראוי לאוכלם משום “נקיות הדעת”, ואינו איסור ממש, וכ”כ בס’ טעמי המנהגים (דף יא קו”א סעי’ כ) שמהר”ש מבעלז היה מקפיד שלא לאכול מאכלים שהיו בבית הכסא. אולם בס’ ליקוטי מהרי”ח (דברים הנוהגים בסעודה) כתב בשם ס’ שלמי ציבור, שרוח רעה של בית הכסא אינה שורה אלא על האדם ולא על מאכלים, ולכך מותר לאכול מאכלים אלו, אלא שציין שמנהג העולם להקפיד על כך (וע”ע הקדמת ס’ הזוהר י ע”ב, ושער מאמרי רשב”י פ’ תצוה).

בשו”ת מנחת יצחק (ח”ג סי’ סג) כתב, שבבית הכסא שלנו יש להקל בזה בשעת הדחק, ובלבד שיהיה נקי מצואה ומכל דבר מזוהם. ועי’ שו”ת משנה הלכות (ח”ה סי’ ב) בשם שו”ת ארץ צבי (סי’ קי) בשם הג”ר מאיר אריק שהקל בזה לגבי שתיית מים בבית הכסא שלנו. וביותר לפמש”נ בלחם משנה (הל’ שביתת עשור פ”ג הל’ ב), ואליה רבה (סי’ א ס”ק ד) בשם דמשק אליעזר (חולין פ”ח סי’ י אות כט), שאפשר שבזמנינו בטלה רוח רעה.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. 1. אין איסור מן הדין אבל הבאנו את כל המקורות למה למעשה להמנע מכך…
    2. אין שאלה, הנושא הוא כיצד לפרש את הפסוק, איזה חלק ממנו הולך על זקן ואיזה על ת"ח.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל