לתרומות לחץ כאן

בקשת מחילה מהנפטר / מצווה לשאת את המטה

שלום

כמה שאלות בענייני הלווית המת

א. האם יש צורך/עניין לבקש מחילה מהמת באופן אישי או שמסתפקים בבקשה של אחד מבני המשפחה שמבקש בשם כל המשפחה? כנ"ל לגבי שכנים וכדו'. והאם יש עניין לבקש בקול שישמעו הציבור או שכל אחד יכול לבקש בשקט?
ב. כשמבקשים מחילה מנפטר בבית הקברות, כתוב שיש להביא מניין, ויש נוסח מסודר. מדוע בשעת ההלוויה זה שונה ורק מבקשים מחילה?
ג. האם יש מקור ועניין למה שנוהגים האנשים שמנסים בכל דרך לגעת במיטה בשעת ההלוויה? יש בזה מצווה כלשהי? יש בזה תועלת כלשהי?

תודה

תשובה:

שלום רב,

א. אם אדם פגע בנפטר יש אכן סדר בקשת מחילה מנפטרים. ראה סי' תרו שו"ע ומג"א סק"ז אם מת אשר חטא לו מביא עשרה בני אדם ומעמידם על קברו ואומר כשהוא יחף חטאתי לאלוקי ישראל ולפלוני זה שחטאתי לו ויאמרו לו מחול לך מחול לך מחול לך ג' פעמים. וראה עוד במשנה ברורה שם ס"ק טו שכתב שיפרט לפניהם החטא שחטא לו אבל בקיצושו"ע קלא ס"ה כתב שאם ייגרם ביזיון למת ע"י פירוט החטא לא יפרט. ועי' בסמ"ע חו"מ סי' תכ ס"ק נג שכתב שנראה שאכן צריכים עשרה. ואפילו אם הוא רחוק ושולח לשליח, שהשליח יקבץ עשרה אנשים.

אמנם בשעת הלויה לא עושים כך (יחפים ואומרים חטאתי וכו') אלא רק מבקשים מחילה, נראה לי שהסיבה לכך הוא משום שאין מבקשים מחילה על חטא ברור שחטאו לו, אלא באופן כללי, וברור שהעיקר הוא עצם בקשת המחילה בפני עשרה ולא הנוסח הנ"ל. וראה עוד שם באלף למגן ס"ק יג שהביא בשם היש"ש ב"ק פ"ח סי' נו, שאם הוא רוצה לבקש מחילה בשעת הלוויה יבקשו מחילה לפני הטהרה.

ב. אכן יש ענין שישמעו עשרה שהוא מבקש מחילה, אבל יתכן שלא כל אחד צריך לבקש אלא כפי שמקובל שאחד מבני המשפחה מבקש עבור כולם. למרות שבמקורות הנ"ל כתוב שאם אינו רחוק מבית הקבורות שלא ישלח שליח (ראה שם בסמ"ע ובים של שלמה). אולם כפי שכבתי נראה ששם מבקשים מחילה על מעשה מסויים, ולא באופן כללי.

ג. אכן יש ענין לשאת את המטה (ומשם כנראה מגיע הדחף לגעת למרות שלא "נושאים" את המטה). ראה בב"ח סוף סי' רסא: "כתב הרוקח (סי' שיג עמ' קפב) מנהג בכל ישראל שעוסקים במת וכשמוציאין אותו במטה נושאין אותו ומחליפין ונושאין כל אחד ואחד חלקו והחי יתן אל לבו עכ"ל". וראה עוד בשו"ת כתס סופר (יו"ד סי' קעה) שנשאל על האפשרות לקחת את המטה בעגלה מיוחדת, ומסקנתו: "דוודאי מצוה רבה איכא לשאת המת ולכתפו ולפום צערא אגרא כל שיש בו טרחה יותר שכרו גדול משמים".

הצטרף לדיון

תגובה 1

  1. כדאי להוסיף דבר חשוב ומעניין, שכיום ישנו ארגון מיוחד שעולה לקבר בשליחות מבקשי המחילה, השליח מטעם הארגון עולה לקבר יחד עם עשרה אנשים, ועושים שם את כל סדר-בקשת-המחילה.
    ניתן לפנות אליהם דרך האתר שלהם: http://www.mechila.com או בטלפון: 073-7854571

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל