תרומת מעות חיטין – לחץ כאן

האם מי שמסתפר בתער יכול להצטרף למנין?

האם להסתפר במכונה במספר אחד נחשב תער? ומי שמסתפר בתער משלים מניין, מעלים אותו חזן?

תשובה:

שלום רב,

אני מבין שכבודו מתכוין לשאול על אדם שמקיף את כל שיער ראשו במכונה מס' 1, האם זה נחשב לתער כדי לעבור עליו באיסור לא תקיפו?

כידוע הראשונים נחלקו בזה האם הקפת הראש אסורהרק בתער, או שמא גם במספרים כעין תער. והובא בשו"ע (יו"ד סי קפא סעי' ג') שם כתב שיש להחמיר. ולכן למרות שבמכונה מס' 1 אין זה תער, אבל לכאורה זה נראה מספרים כעין תער שאסור.

ולענין להשלים מנין, נראה שאפשר לצרפו למנין. ראה בשו"ע (או"ח סי' נה סעי' יא) שאם לא נדהו, גם אם עבר עבירה מצטרף למנין. וראה במשנה ברורה שם (ס"ק מו) שכתב כי אם הוא עובר עבירה להכעיס אין מצרפים אותו למנין. אולם נראה שאלו עושים זאת (הגם שהם שומרים שבת) עושים זאת או בשוגג, או במזיד אבל ודאי לא להכעיס. אבל ודאי שאין זה ראוי להעלות אותו לשליח ציבור.

Join the Conversation

2 Comments

  1. בדיוק על זה דיברתי. מספר אחד ומספר אפס אין הבדל גדול. שניהם מוגדרים "מספרים כעין תער" שהשו"ע החמיר בזה אם הוא עושה זאת באיזור הפאות.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל