תרומות – לחץ כאן

האם מותר לצאת מירושלים לאיזור השפילה בזמן שיש חשש טילים?

יש לי איזשהו סידור חשוב במרכז הארץ. אם אבטל או אדחה אותו זה עלול לגרום לי נזק רב. העיניין הוא שיש אזעקות באזור גוש דן והשפלה, ואני צריך להתנייד לשם באוטובוסים. האם מותר מצד ונשמרתם מאוד לנפשותיכם ופיקוח נפש ללכת לסידור הזה? איך עליי לנהוג?

תשובה:

שלום רב

המצב כיום במדינת ישראל שכמעט ואין נפגעים מהעורף, גם בגלל היכולת המוגבלת של הטילים וגם בגלל מערכת כיפת הברזל המיירטת את רוב הטילים הרלוונטים. כמו כן, בכל מקום יש מרחבים מוגנים והנחיות של פיקוד העורף כיצד לנהוג, כך שאין בעיה להסתובב באיזור לצורך פרנסה. לטיול בלבד אין טעם לנסוע כאשר יש באיזור אזעקות ונפילות.

מקורות:

הנודע ביהודה בתשובותיו (תנינא סי' י) נשאל האם מותר לעסוק בציד, או שמא יש בזה משום צער בעלי חיים ובל תשחית. והשיב, כי אף שמחמת חששות אלו אין סיבה לאסור בזה (מטעמים שנתבארו שם), מ"מ כיון שהציד כרוך בסכנות רבות ועצומות, איסור גמור הוא לעסוק בזה לצורך בילוי והנאה בעלמא, והעוסק בזה עובר בלאו ד"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".

אלא שהוסיף שאם עוסק בזה לצורך פרנסה ולא לתענוג בעלמא התירה תורה, ומטעם זה נהגו הסוחרים לחצות ימים ומדבריות לצורך פרנסה אף שכל הדרכים בחזקת סכנה, שכן פרנסתם תלויה בכך. וזהו ע"פ האמור בתורה "ואליו הוא נושא את נפשו", שדרשו חז"ל – מפני מה זה עלה בכבש ונתלה באילן ומסר עצמו למיתה, לא על שכרו וכו'. והיינו שלצורך פרנסה מותר לאדם להכניס עצמו לידי סכנה (כשאינה סכנה ודאית).

ובבאור דבריו נראה, שיסוד ההיתר בזה הוא משום שחלוק דין "פיקוח נפש" מדין "מכניס עצמו לידי סכנה".

שכן אף שכל הדרכים בחזקת סכנה ואסור לאדם להכניס עצמו לידי סכנה וכמו שלמדנו מקרא ד"ונשמרתם", מ"מ אין זה פיקוח נפש גמור שהיינו מתירים לחלל שבת כדי להוציאו ממקום סכנה זה, שהרי רבים עוברים ימים ומדבריות ושבים בריאים ושלמים לביתם, ולכן לצורך מחיה ופרנסה שחיי נפש תלויים בה התירו (גם לאדם שיש לו כדי פרנסתו ועושה כן להרווחה בעלמא).

 טעם נוסף יש לדבריו של הנודע ביהודה שם, דכיון שמנהג העולם הוא שהולכי דרכים מסכנים את עצמם בדרכי חתחתים והפועלים נתלים באילנות לצורך מחייתם וכדו', אמרינן ד"שומר פתאים ה'", והיינו, דכיון שכך הוא מנהגו של עולם אין לו למאמין במסובב הסיבות להזהר בהליכותיו יותר ממנהג הבריות.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל