תרומות – לחץ כאן

שכרו של אדם המגדל יתום בתוך ביתו

האם אדם שנפטר בלא ילדים יצטרך לחזור בגלגול לעולם הזה אחרי מותו בגלל זה(אני צריך תשובה אמיתית ולא מתחנפת)
אם אדם מגדל ילד שלא שלו האם יש לו זכות כלשהי בשמיים על זה?

תשובה:

שלום רב

אין ספק שאדם שנפטר ללא ילדים לא מגיע לו על כך כל עונש, להיפך, נסיונותיו כאן בעולם הזה יעמדו לו לפני בית דין של מעלה להמתיק לו את כל הדינים לטובה ולברכה. וכי מה הוא אשם בכך.

וכאשר אותו אדם מגדל ילד אחר בתוך ביתו, ראשית הוא נחשב לו כבנו, כמו שאמרו חז"ל במגילה יג ע"א: כל המגדל יתום בתוך ביתו כאילו ילדו, אולם מלבד זאת אין ספק ששכר רב צפון לו על חסד גדול זה, וכמו שאמרו בכתובות דף נ עמוד א: אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת וכי אפשר לעשות צדקה בכל עת, רבי שמואל בר נחמני אמר זה המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו ומשיאן. [אין הכוונה רק ליתום ממש אלא לכל ילד שאין לו בית נורמלי לדור בו].

וכן כתב בספר פני דוד פרשת שמות: ושמעתי משם הרב המופלא מהר"י הכהן בעל בתי כהונה ז"ל שפי' במאמר זה בהך דקי"ל שטף נהר את זתיו והוליכם לשדה אחר זה אומר ארצי גדלה וזה אומר זתי גדלו יחלוקו. והנה כי כן משפט אחד למגדל יתום בתוך ביתו עם גדלו זתיו בשדה אחר דזה אומר מזונותי גדלו היתום וזה אומר אב אני המוליד ומשפטיו יחלוקו בשכר הגידול הזה. אכן משפטו עם ה' ורב טוב אשר צפן ונותן להמגדלו כאלו ילדו כל חלקו משלם שכר גידול ושכר הולדה.

בשו"ת מהרש"ך חלק ב סימן קפא כתב: דמלתא דפשיטא הוא דמן הצדקות הגדולות הוא לגדל יתום ויתומה בתוך ביתו ולהשיאה. ועוד כהנה רבות בספרים ואין טעם להאריך בזה שהרי הדברים פשוטים.

יתן ה' שבזכות מצות הצדקה והחסד תזכו לראות רק טוב כל הימים!

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל