פדיון כפרות עכשיו

למה בחג השבועות אוכלים חלבי

למה בחג השבועות אוכלים חלבי

תשובה:

שלום רב,

הרמ"א (סי' תצד סעי' ג') שהביא מנהג זה כתב שהטעם הוא כמו שנוהגים לקחת בליל פסח שני תבשילין אחד זכר לפסח ואחד זכר לחגיגה, כמו כן בשבועות שמקריבים שתי הלחם, אז אוכלים קודם חלבי ואח"כ בשר זכר לשתי הלחם.

המגן אברהם (שם סק"ו) כתב שהטעם הוא משום שבאותם שבעה שבועות מצאת בני ישראל ממצרים עד יום קבלת התורה טהרו עצמם בני ישראל מטומאה, וידוע שהחלב נעשה מדם שנעכר, לכן בימים אלו דם שמורה על מדת הדין נתהפך לחלב שמורה על מדת הרחמים, ולזכר זה אנו אוכלים חלב בשובועת לרמז על מדת הרחמים שהיתה אז לבני ישראל.

ובמשנה ברורה שם (ס"ק יב) הביא טעם נוסף: "ואני שמעתי עוד בשם גדול אחד שאמר טעם נכון לזה כי בעת שעמדו על הר סיני וקבלו התורה [כי בעשרת הדברות נתגלה להם עי"ז כל חלקי התורה כמו שכתב רב סעדיה גאון שבעשרת הדברות כלולה כל התורה] וירדו מן ההר לביתם לא מצאו מה לאכול תיכף כ"א מאכלי חלב כי לבשר צריך הכנה רבה לשחוט בסכין בדוק כאשר צוה ה' ולנקר חוטי החלב והדם ולהדיח ולמלוח ולבשל בכלים חדשים כי הכלים שהיו להם מקודם שבישלו בהם באותו מעל"ע נאסרו להם ע"כ בחרו להם לפי שעה מאכלי חלב ואנו עושין זכר לזה".

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל