לתרומות לחץ כאן

הורים שיצאו להבראה במקום הילד החולה שמגיע לו הבראה מקופת החולים

השוהה בבי"ח זמן ממושך זכאי להבראה מספר ימים בבית מלון. ילד השוהה באשפוז זכאי למלוה בהבראה.

כשרצינו לצאת עם הילד יעצו הקרובים לצאת לבד להבראה והם יקחו הילד, כיון שזה יותר מומלץ הן להורים שיתאוששו ויוכלו לטפל בילד כנדרש, והן לילד שישתעמם נורא במלון, וכך עשינו.

אולם כעת לפני שאנו מגישים את החשבונית לקופ"ח, אני מהרהר שמא אין לעשות זאת, כיון שבכל זאת זה לא לפי "החוק היבש" שאומר שהילד צריך לצאת לחופשה. גם איני יודע אם קופת החולים היא גוף נפרד או ממשלתי.

תשובה:

יש מקום להקל במקרה שהכסף שיתקבל מקופת החולים אינו עולה על מה שמשפחה היתה לוקחת עבור אירוח הילד החולה בתשלום. אולם יש להימנע מלשקר.

קופת החולים היא בעצם כספי המדינה, כיון שכל רווחיו לצורכי רפואה ולא לבעלי מניות ולאחר שהחברה מתפרקת הכסף משמש לצורכי רפואה אחרים (חוק ביטוח בריאות ממלכתי סעיף 25), אבל אין בכך שום נפק"מ לשאלה.

מקורות:

ההבראה של ההורים בודאי אינה מכוסה בביטוח, גם אם כך יוכלו לטפל לאחר מכן בילד. אולם יש מקום להתיר מאחר ואף הוצאות אירוח אצל משפחה יכול להיות כהבראה ומה שהמשפחה מארחת חינם אינה כדי לחסוך לקופת החולים, אלא כדי לעזור להורים שיוכלו להתאושש. עיין בתשובה כאן ובתגובות.

הצטרף לדיון

4 תגובות

 1. מאוד התפלאתי על מה שכתב הרב. כיצד הגיע למסקנה שכספי קופת חולים הם כספי מדינה מכך שבפירוק יש להעביר את נכסי הקופה לגוף שעוסק במטרות דומות.
  הרי בכל מוסד ללא כוונת רווח יש איסור לחלק רווחים מכספי המוסד וכמו כן בפירוק יש להעביר את הנכסים לגוף שעוסק במטרות דומות. לא זו בלבד לגבי החובה להעביר את הנכסים היא קיימת גם בעמותה שהיא לא מלכ"ר.

 2. תיקון טעות מהתגובה הקודמת. כמובן שגם בעמותה יש איסור על חלוקת רווחים. לנוחתך אני מעתיק לך את ההוראות הרלוונטיות מחוק העמותות.

  34ג. (א) עמותה אינה רשאית לבצע חלוקת רווחים לחבריה, במישרין או בעקיפין,
  לרבות למייסד העמותה, וכל חלוקת רווחים שבוצעה על ידה תיחשב לענין פרק זה כחלוקה אסורה.
  (ב) ביצעה עמותה חלוקה אסורה,יהיה על חבר עמותה להשיב לעמותה את שקיבל, זולת אם לא ידע ולא היה עליו לדעת כי החלוקה שבוצעה אסורה.
  (ג) הוראות סעיף זה לא יחולו על מתנה קטנת ערך וסבירה שניתנה לפי הנהוג בנסיבות הענין, וכן הן לא יחולו על טובת הנאה שקיבל חבר עמותה מהעמותה כאחד מציבור הזכאים ליהנות משירותי העמותה על פי מטרותיה.

  58. (א) פורקה עמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, ינהגו בהם
  לפי הוראות התקנון, ובלבד שאם העמותה פורקה לפי צו בית המשפט, שוכנע בית המשפט שאין בהוראות האמורות כדי להביא לכך שנכסי העמותה יחולקו לאחר פירוקה, במישרין או בעקיפין, לחברי העמותה או למייסדיה, או שיועברו נכסים, לאחר הפירוק, במישרין או בעקיפין, למטרות שאינן קרובות למטרות העמותה ערב מועד הפירוק; פורקה העמותה מרצון – אם שוכנע כאמור הרשם; באין הוראות כאלה או באין אפשרות מעשית לנהוג לפיהן, יוקדשו אותם נכסים לפי הוראות בית המשפט למטרה שקבע בית המשפט כקרובה למטרות העמותה.
  (ב) הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי נכס, שנקבע במועד העברתו לעמותה, בהסכם או בתקנון העמותה, כי הוא יועבר לאחר הפירוק לאדם שהעבירו לעמותה (בסעיף קטן זה – המעביר) או לאדם אחר שקבע המעביר.

 3. ההבדל בין עמותה לקופת חולים הוא – עמותה משרתת מטרה או אידאולוגיה מסוימת ובדרך כלל גם ציבור מסוים. קופת חולים משרתת את כלל אזרחי המדינה ללא הבדל, ואם אין זכות לבעלי מניות לקבל רווחים ואף לאחר פירוק הכסף ילך לאותה מטרה, הרי שכל הקופה היא של כלל אזרחי המדינה.

 4. אבל אם המצב הפיננסי של קופה מסוימת טוב משל קופה אחרת אז חברי הקופה הראשונה עשויים ליהנות משירותים יותר טובים ובזה שאתה לוקח כספים שלא כדין מהקופה הראשונה אתה גורע מחברי הקופה.
  השאלה מה עושים בקופה שפורקה היא לה רלוונטיות בכלל לשאלת הבעלות וככל עמותה בלי קשר לשאלה האם יש לפעילותה גוון אידיאולוגי או לא יש לייעד את כספי הפירוק למטרות דומות ואני לא מוצא שום שונות בהקשר הזה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל