פדיון כפרות באתר דין לחץ כאן

פת שחרית, וקידוש בשבת

שאלה:

1}מה זה פת שחרית ? יש הלכות איך עושים את זה ?

2}מה המקור לזה שעושים קידוש בשישי ושבת ?

תשובה:

1) פת שחרית היא אכילה מועטת של פת או פת הבא בכיסנין (עוגה) אחרי שחרית. ויש לו לאדם להרגיל את עצמו באכילתו. ואמרו בגמרא (ב"ק צב, ב; ב"מ קז, ב) שפת שחרית וקיתון של מים מבטלים שמונים ושלשה מחלות התלויים במרה, ומצוה שאדם ינהיג עצמו לשמור על בריאותו.

2) המקור לקידוש בשבת בגמרא פסחים (קו, א)תנו רבנן (שמות כ) זכור את יום השבת לקדשו זוכרהו על היין. אין לי אלא ביום, בלילה מנין תלמוד לומר זכור את יום השבת לקדשו, וכו'. ראה שם כל הסוגיא, וגם מובא בנו"כ לשו"ע או"ח סי' רעא עי"ש.

מקורות:

מקור פת שחרית בגמרות שם, ונפסק בשו"ע או"ח סי' קנה ס"ב שטוב שירגיל אדם את עצמו בזה, וכ"ה בטור שם מובא במשנ"ב שם ס"ק יא, ובביאור הלכה כתב שהכוונה לאכילה מועטת, וכ"מ בסוכה (כו, א) שת"ח היו אוכלים פת שחרית מועטת ולאחר מכן בשעה שישית קבעו סעודה גדולה, וראה בזה במשנ"ב להלן סי' קנז סק"ה. וראה בפמ"ג (מש"ז סק"א) שכ' שפת הבא בכיסנין גם טוב לפת שחרית אבל תבשיל לא מספיק. אולם באשל אברהם בוטשאטש נקט שגם תבשיל מספיק וכן שתייה המזינה, עיי"ש, וראה בכף החיים שם אות כג בזה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל