לתרומות לחץ כאן

מכנסיים כבגדי שינה לאשה

שלום רב
האם מותר לאשה לישון בפיג'מה שהיא מכנס וחולצה והאם מותר לה להסתובב כך בביתה משום לא ילבש?
תודה רבה

תשובה:

מעיקר הדין מותר אולם במקומות שנראה הדבר כחוסר צניעות אין לעשות כן.

כל זה דווקא אם אין אנשים זרים שמסתובבים בבית, ואף כאשר בני בית נוספים נמצאים בבית מן הראוי ללבוש חלוק על בגדי שינה מעין אלו.

מקורות:

מאחר ובגדי שינה של נשים ניכרים בפני עצמם, הגם שאסור ללכת עמם כיון שמהותם הוא בגד של גברים, אולם כיון שבגד שינה יש לו צורה וניכר שאינו של גבר ולא לצורך השוואה בין המינים אלא לצורך שינה, נראה שאין בזה חסרון של לא ילבש [וזה שלא כמ"ש בספר כבודה בת מלך (פ"ב סעיף כט), ואף שאין לאשה ללכת עם מכנסים אף של נשים אף לא בצנעה אלא במכנס מיוחד [כמכנס התעמלות וכד', ראה כאן] אך במכנס שניכר שהוא של אשה ונעשה לצורך שיש בו צניעות ואין אנשים אחרים שמסתובבים במקום זה ניכר בו שאין בו משום איסור לא ילבש ומותר, ושו"ר שכן פסק הגר"ש דבליצקי שליט"א (נדפסה תשובתו בספר יגל יעקב (דרדק, סי' כו), ושם בהערה הביא שכן דעת פוסקי הדור שהובאו דבריהם בספר עז והדר לבושה (פרק יח אות א) וכתבו שמכל מקום אין זה מן הראוי לאשה להסתובב בבגדים אלו אפילו בפני בני הבית ללא חלוק, וכל שכן שאין להסתובב כך כאשר אנשים זרים נמצאים בבית, וכן המנהג בכל בתי ישראל הכשרים, שאין מתהלכים בבגדי שינה כאשר אנשים זרים מסתובבים בבית [ושם הביא שדעת כמה מהפוסקים להתיר רק כאשר לובשים גם כתונת לילה מעל למכנסי הפיג'מה].

הצטרף לדיון

9 תגובות

 1. עי' בשו"ת מנח"י (ח"ב סי' ק"ח) שהעלה דמכנסים המה בכלל כלי גבר ממש, דעדיין שם מכנסים עליהם, והגם שהם משונים קצת, מ"מ שמם עליהם, ולכן גם מכנסיים המיוחדות לנשים איכא בהו משום לא ילבש, [מלבד מה שודאי אסור משום לבוש שחץ], שהמה בגדי זימה ממש, דלבוש זה במהותו סותר צניעותה של אשה, דהוא נועד להבליט את שראוי להסתיר, ולכן אינו תלוי כפי מנהג אותו מקום ואותו זמן כשאר המלבושין, אלא הוא בגד איש במהותו ויש בו לא ילבש גם במקום שיהיה מנהג כל הנשים ללובשו, וכן נ"ל לענין כלי זין דמהותו של איש ולא של אשה ולא מהני בזה מנהג. וא"כ יש לדון לאסור לאשה לילך לבושה במכנסים אפי' של פיז'מה משום לא ילבש גם כשהמה מכנסים הניכרות שהם של נשים, דכיון שהיא לבישה באופן דפריצות, שמסרת השמלה ולובשת במקומה מכנסיים, הרי זו הלבישה האסורה מצד לא ילבש, וזו הנ"מ שיש לנו באומרנו שיש כאן לאו דלא ילבש יתר על עצם מעשה הפריצות, שאי מצד פריצות גרידא אין לאסור בבמקום שאין אנשים, אך אי ננקוט דגם במכנסי נשים איכא לא ילבש, אז גם בביתה אסורה ללבוש רק מכנסיים ואף כשאין זרים, ואפי' בעת השינה, דכ"ז הוא מלבוש גבר.

 2. השאלה משונה בעיני, אין לבוש של חרדים ולבוש שאינם חרדים, צריך להתלבש כמו שהתורה מחייבת ובורא עולם רוצה, וזה מחייב כל יהודי באשר הוא.

 3. היא יכולה להתלבש גם כדתיה לאומית,
  העיקר זה ההקפדה על ההלכה.
  אין גיור ללא קבלת מצוות – המצוות הן מהות היהדות. אחרת במה היא נהית יהודיה ?

 4. בקשר למכנסיים, מנחת יעקב הוא דעה יחידאה, אין שום מקום לאסור לאשה להסתובב בבית עם מכנסי פיג'מה בפני בני ביתה (ופעמים רבות יותר צנוע מחצאית גבולית וכדו'). גם המתירים הנ"ל כתבו 'ראוי להחמיר' שאינו לשון איסור [לגבי עוז והדר לבושה צריך לראות אם לא מדובר בסברת עצמו כמו במקרים רבים שפסק מסברא בעלמא או דימוי מילתא למילתא שאינו מוכרח] והיום בימינו יש להעמיד על שורת הדין וחומרות כאלה יביאו לידי קולות.

 5. לדעתי זה לא נכון, מכנסיים לאשה זה לא צנוע חד משמעי, ומלבד זאת בזמנינו זה גם מבטא פריצות, וממילא זה עוד יותר גרוע מהמציאות האובייקטיבית. וזו נקודה חשובה מאוד.

 6. כבודו מדבר ברה"ר, אני מדבר על מכנסי פיג'מה בפני בני הבית. לענ"ד אין זה ביטוי של פריצות.

  הלא ציינתם בעצמכם לספר "יגל יעקב", שם מבואר בפשיטות ע"י הגר"ש דבילצקי "שהנוהג הוא כן מזמן זמנים שהנשים ישנות בפיג'מות" וכו' ואין בזה שמץ איסור, וכדבריו כתב גם בשו"ת רבבות אפרים ח"ז סי' רמ"ח, וח"ה סי' תקל"ד אות א', גם בעוז והדר לבושה ציין לפוסקים המתירים (אמנם לא ציין שמותם) שלדעתם אין במכנסי פיג'מה פריצות כלשהי. והטעם, "כיון שאפי' כשיוצאת ממיטתה, רואים אותה רק בני משפחתה הקרובים". והוא מה שכתבנו.

  הרי לא דיברתי על אשה שמסתובבת 'כל הזמן' בביתה עם מכנסיים, אלא שהולכת לישון עם מכנסיים ולפעמים מסתובבת כך לפני השינה ורואים אותה בני ביתה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל