מנין לפני הנץ או אחרי העבודה?

הרב ירוחם ארלנגר‎
28 Tishrei 5780

שאלה:

שלום רציתי לשאול לגבי להתפלל במנין פועלים בחמש וחצי לפני הנץ אני עובד עבודה משש ורבע עד שמונה השאלה מה עדיף להתפלל במנין פועלים או להתפלל בשמונה אחרי העבודה?

תשובה:

שלום וברכה

הנץ החמה היום בשעה 5:53, כלומר מנין שמתחיל בשעה 5:30 אינו מנין פועלים אלא מנין נץ ממש… במהלך החורף אכן השאלה תבוא לידי ביטוי, ובזה נראה לי כך: אם המנין שלאחר העבודה הוא עדיין בתוך זמן קריאת שמע כמו שצריך, עדיף להתפלל לאחר העבודה ובלבד שקודם העבודה אומרים ברכות השחר. אם על ידי דחיית התפילה עלולים להפסיד זמן קריאת שמע ותפילה תתפלל לפני העבודה אף שהוא זמן פועלים.

מקורות:

ראה משנה ברורה סי’ פט ס”ק יז, לז, על פי אליה רבה שם ס”ק ח, יב. כמו כן בס’ שבילי דוד שם ס”ק ד וס’ דברי תורה ח”א סי’ טז בשם חי’ הרי”ם כתבו להמליץ טוב גם על אלו המתחילים עבודתם לאחר עלות השחר שכבר הגיע זמן תפילה או אפילו לאחר הנץ החמה, שכיון שהוא דבר האבד וכרוך בהפסד ממון יש להקל על ידי שיאמר ברכות השחר וקריאת שמע, ובלבד שיזהר שלא לאחר זמן תפילה. והוסיפו עוד על פי דברי הרמ”א בסי’ רמח סעי’ ד שההולך לסחורה נחשב כהולך לדבר מצוה, וזאת מותר לעשות גם לפני התפילה. וראה עוד כאן מה שכתבתי בנושא דומה.

2 Comments

    מנחם:

    המנין זה מנין מהיר ברבע לשש כבר מגיעים לשמו”ע

    רבני בית הוראה:

    כדאי לעורר אותם שבשביל מהירות של דקות ספורות הם מפסידים תפילה בזמנה וחבל… עכ”פ אם כך הרי כתבנו… בכלל אגב לא הייתי מתפלל במנין שברבע שעה נמצאים בשמונה עשרה… וכי אפשר לשים לב למה שמוציאים מהפה??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *