פיאות מקדימה בזמן התפילה

רבני בית ההוראה
22 Tishrei 5780

שאלה:

בס’ד שלום כבוד הרב. שאלה?! יהודי שגידל פיאות ונוח לו להתפלל כשהפיאות שלו בחוץ כלומר לא מאחורי האוזניים. האם מותר לו להתפלל כך? כי שמעתי שהזוהר הקדוש כותב שאסור להתפלל כך. ובשאלה שניה אני גם מכיר הרבה גדולים שמתפללים עם הפיאות בחוץ. השאלה מה הרבה אומר ואם יש על מי לסמוך?

תשובה:

שלום וברכה

אדרבה, מנהג החסידים שמוציאים את הפיאות קדימה בשעת התפילה, לכבוד התפילה, כך שודאי יש על מה לסמוך לעשות זאת. נכון הדבר שעל פי האר”י [אינני מכיר זוהר בענין] צריך ששיער הפיאות לא יבוא בגבול הזקן ולכן מניחים מאחורי האוזניים ולא מוציאים, וזה אגב לא שייך דוקא בתפילה אלא בכלל, וממילא מי שנוהג על פי קבלה יחוש לדברי האר”י, ומי שאין לו עסק בקבלה יכול לנהוג כמנהג החסידים…

חורף טוב ובריא!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *