תפלת מנחה אחרי השקיעה

רבני בית ההוראה
23 Elul 5779

שאלה:

האם מותר להתפלל מנחה אחרי השקיעה? תודה מראש

תשובה:

שלום וברכה

לכתחילה יש להקפיד מאוד להתפלל באופן שגומרים לפני השקיעה, בשעת הדחק ובדיעבד מי שהתפלל ב13 דק’ שלאחר השקיעה יצא ידי חובה.

מקורות:

ראה משנה ברורה סי’ רלג ס”ק יד, שאף שמלשון השו”ע והרמ”א שם נראה שניתן להתפלל מנחה עד צאת הכוכבים פוסקים רבים חלקו על כך ויש להקפיד כדבריהם.

2 Comments

    נתנאל:

    מה יהיה הדין של חזרת השץ אם התחילו להתפלל 10 דקות אחר השקיעה?

    רבני בית הוראה:

    אי אפשר להתחיל חזרת הש”ץ לאחר צאת הכוכבים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *