לפני הנץ עם הציבור או אחרי הנץ ביחיד

הרב ירוחם ארלנגר‎
י"ח אלול ה'תשע"ט

שאלה:

שלום לרב אם אצלנו יש תקופה מסויימת שמתחילים עמידה חמש דקות לפני הנץ… מה כדאי, להתפלל עם הציבור 5 דקות לפני הנץ או לחכות לחזרה ולהתחיל עם השליח ציבור בנץ…? ץודה

תשובה:

שלום רב

בנוגע לשאלתך בדרך כלל אני רגיל לומר כך: אם התפילה לפני הנץ מתחילה באופן שמתחילים את ברכות קריאת שמע לאחר זמן ‘משיכיר את חבירו’ (52 דקות לפני הנץ) תתפלל עמם, אך אם לפני זמן זה עדיף שתתפלל ביחידות לאחר מכן. אולם אם יש סיכוי טוב שתמצא מנין אחר כך, זה עדיף.

במקרה שלך הייתי מציע משהו אחר: כיון שלומר עם החזן יחד חזרת הש”ץ זה גם נחשב במידה רבה תפילה במנין [ראה סי’ קט], אף שלא באותה מעלה כמו להתפלל עם עשרה יחד, אולי בסיטואציה כזו שחזרת הש”ץ תהיה בדיוק בנץ או מעט אחר כך, עדיף להמתין ולהתפלל יחד איתו…

בהצלחה

מקורות:

שו”ת פרי יצחק סימן ב’, אגרות משה ד,ו, מנחת יצחק חלק ט’ סי’ ט’ וי’, וטעמם על פי דברי הב”ח והפרישה בסי’ פ”ט שהתפילה אחרי הנץ היא רק למצווה מן המובחר, ובביה”ל שם ד”ה שיצא כתב שאין למחות ביד הנוהגים להקל כדעתם, ולכן בגוונא שיפסיד תפילה בציבור יכול לסמוך על דעתם. ובאור לציון ח”ב פ”ז אות ג’ היקל אף קודם לזמן זה. ור’ עוד בהליכות שלמה הלכות תפילה פרק ה’ אות י”ג.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *