ריח רע במושבים מרפת הבקר

רבני בית ההוראה
23 Av 5779

שאלה:

שלום לרבנים התארחתי במושב פלוני והיה ריח של פרות, בני המקום התרגלו, לי מותר להתפלל שם? תודה רבה

תשובה:

כאשר הצואה נמצאת ברשות אחרת, גם אם מגיע ריח משם, יש סוברים שדינה כריח רע שאין לו עיקר, שאז אם אפשר לפזר מעט מטהר אויר וכדומה או שהריח לא מפריע ניתן להקל ולברך. ולכן, אם אתה לא ברפת עצמה יש להקל [ראה הקדמת המשנה ברורה לסי’ עט]. בפרט, שיש סוברים שברפת בקר מי שאינו מצטער מהריח רשאי לברך שם, בשונה מלול תרנגולים, ראה ביאור הלכה שם ד”ה אבל בשם הקיצור שולחן ערוך. ואף שהחיי אדם חולק כמבואר שם, בשעת הדחק כזו נהגו להקל.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *