הנחת תפילין לחולי נפש המוגדרים כשוטים

רבני בית ההוראה
22 Nisan 5779

שאלה:

אני מתנדב לפעמים בבית חולים לחולי נפש ישנם חולים שלהבנתי הם פטורים ממצוות כיון שהם כשוטה גמור שאלתי היא האם יש ענין להניח להם תפילין וכדו’ האם הנפש שלהם מתקדשת מזה או משהו כזה

תשובה:

מי ששוטה גמור אינני יודע אם יש טעם להניח לו תפילין, כיון שהתפילין צריכים גוף נקי והוא אינו יודע לשמור, ונמצא שיש בזיון לתפילין באופן זה. אבל יש לדעת שההגדרה של שוטה אינה פשוטה וכל מקרה ידון לגופו.

מקורות:

ראה עוד כאן בענין זה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *