האם קיים חיסיון על דברי אדם בפני רב

שאלה:

אנוכי עו"ד פלילי (סניגור).
בתיק בו אני מייצג קיימת הודאה/התוודות של הלקוח שלי (הנאשם) בפני רב על עבירה שביצע לכאורה.
לטענת המשטרה והפרקליטות, דברי הרב על מה שאמר לו הנאשם ביחידות – קבילים ומותר למסור אותם בעדות לבית משפט.
לדעתי – דברי הרב חסויים ואין רשות לעשות בהם שימוש.
אבקש לדעת מה עמדת ההלכה בעניין.

תשובה:

שלום וברכה,

שתי בעיות ניצבות: א' אם הוא עד יחיד, אסור לו להעיד בבית משפט, מאחר ולפי ההלכה אסור לעד אחד להעיד. כמבואר בשו"ע חו"מ סימן כח ס"ג. וכמו כן אם ההודאה אין לה תוקף של אמירת עדות בבית דין אסור לספרה בבית משפט כדי לחייב את המספר.

ב' לספר דבר שנאמר לו, מצאנו בזה בגמרא יומא דף ד ע"ב אומרת הגמרא: מניין לאומר דבר לחבירו שהוא בבל יאמר, עד שיאמר לו לך אמור – שנאמר וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר.

וכן איתא להדיא בחדושי המאירי (שם ד"ה ממה) למדנו דרך ארץ למי שאומר דבר לחבירו אעפ"י שלא מסרה לו בסוד, שהוא בבל יאמר אא"כ אמר לו אותן דברים בלך אמור, והוא ענין אמרו ונאמן רוח מכסה דבר, כלומר אעפ"י שאינו סוד, והולך רכיל מגלה סוד אעפ"י שנאמר לו בסוד עכ"ל. וכ"ה בביאורי מהרש"ל על הסמ"ג (לאווין ט'). כל הדברים שאני אומר באוהל מועד שהוא "ביחידי" יהיו לפניך בלאו אמור עד שארשה אותך לדבר וכו' עכ"ל.

(והדברים מפורשים יותר בספר חפץ חיים כלל ב' בבאר מים חיים ס"ק כ"ז ע"ש).

בהצלחה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל