איסור לבועל

רבני בית ההוראה
ו' אייר ה'תשע"ח

שאלה:

מהו תיקון לאישה שבגדה בבעלה עובדה מדאיגה של נישואין של בני דודים לא הסכמתה בורות חילוניות ויצא הרע! וניל צעיר! ללא ילדים! גרושה!
יש לה ילדים מבועלה! כשרים על פי בג”ץ!
האיש והאישה אסורים זה לזו!
גרים יחד ללא חיי אישות! יש עוד ילדים בבית!
האישה חזרה בתשובה שלמה!
כיצד לעשות תיקון כרת למצב העגום!?

תשובה:

שלום רב,

השאלה כתובה ברמזים… אמנם רמזים עבים אבל עדיין לא ברורה דיה. כמובן שהשאלה המרכזית היא לא התיקון שיש לעשות על איסור אשת איש שהאישה ובועל נכשלו בזה, שזה גם נקודה חשובה. אבל השאלה המרכזית היא האם מותר להם להמשיך לחיות ביחד ולקיים את משפחתם למרות שעדיין הם לא נשואים. שכן כידוע אשת איש שזינתה אסור לבעל ולבועל.

(אמנם יתכן שעל פי מה שכתב בשו”ת אבני נזר (אבה”ע סי’ רמ אות ד-ו) שאיסור סוטה לבעל בלי קידושין לא יהיה דאורייתא, יש מה להקל יותר. אולם גם לדבריו זה ודאי איסור דרבנן. וגם דברו תמוהים ראה באבני מלואים סי’ לג ואין כאן המקום להאריך).

אולם מעבר לכך, כדאי להתקשר ולהסביר ביתר פירוט את הסיפור כדי שנוכל לסייע במידת האפשר.

הרב זאב ליטקה

058-4483560

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *