תפירת ספר תורה ע”י אשה

רבני בית ההוראה
15 Adar II 5777

שאלה:

שלום וברכה!
רציתי לדעת האם מותר לאשה לתפור יריעות של ספר תורה?
ואם כבר תפרה, מה דינו של ספר התורה? והאם יש תקנה?
תודה

תשובה:

שלום רב

אין לתת לאשה לתפור את יריעות ספר התורה, ויש שפסלו אפילו בדיעבד, לכן אף בדיעבד ראוי להסיר את התפירותצ ולחזור ולתפור על ידי איש.

מקורות:

במקדש מעט רעח ס”ק א מכשיר בדיעבד, וכן דעת השו”ע הרב סי’ לט סעי’ ג וקול יעקב שם ס”ק טז, אולם בביאור הלכה סי’ לט כתב בשם מגן האלף שהתפירה פסולה, וכ”כ בנחלת צבי יו”ד סי’ רפא ובליקוטי מהרא”ל צינץ סי’ ט. בשעת הדחק מאוד יש לסמוך על הדעה הראשונה בדיעבד.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *