היכן הזוג הצעיר הולכים לאכול בליל הסדר הראשון?

ברטנורא על משנה פסחים ח, א
1 מממ האשה בזמן שהיא בבית בעלה שחט עליה בעלה ושחט עליה אביה תאכל משל בעלה הלכה רגל ראשון לעשות בבית אביה שחט עליה אביה ושחט עליה בעלה תאכל במקום שהיא רוצה
תאכל משל בעלה. כל זמן שלא פירשה שדעתה בשל אביה, דמסתמא דעתה למנות על של בעלה:
2
רגל הראשון שלאחר נשואיה, שכך דרך הנשואות ללכת לבית אביהן:
3
תאכל במקום שהיא רוצה וכגון שאינה רדופה עד הנה לילך לבית אביה תדיר, הילכך מספקא לן בהי ניחא לה:

טעות השגור לרוב לומדים כבר פלפלתי עם כמה ת"ח וכ"א הודה לי
טעות המון עם דמכאן ראי' שחתן הולך אצל חותנו לערוך הסדר ראשון ואדרבה מכאן ראי' להיפוך דאם גם הוא הולך אצל חותנו למה שחט עליה בעלה הוא ג"כ אוכל משל אביה ודרך אגב בפי' של מתיבתא פי' ואפשר שתחזור לבית בעלה ותאכל משלו כדפירשנו ועוד ראי' תאכל “במקום” שהיא רוצה ולא קאמר תאכל ממי שהיא רוצה רק במקום שהם בשתי מקומות

תשובה:

שלום רב,

לא הבנתי מה הקושיא, שחט עליה בעלה, הוא יכול לאכול אצל חמיו אבל כמובן לא ממש באותו מקום משום שאין שתי פסחים נאכלים באותו מקום ממש. הסיבה שהוא שחט לבד יכול להיות משום שחמיו אולי לא נותן לו אלא כזית, והוא רוצה חתיכה הראויה להתכבד, או משום שאינו סומך על הכשרות של חמיו, אבל לא יפה להניח את האישה להיות בחג לבדה – ושמחת בחגך. ואפילו בסוכות יש שפוטרים אותו מסיבה זו משינה בסוכה רק משום שבשנה הראשונה הוא רגיל לישון בכל יום עם אשתו.

הצטרף לדיון

2 תגובות

 1. למה צריך לדחוק ולומר שאינו אוכל אצל חמיו שזה גורם פירוד הלבבות יותר כשיש לנו גמ' מפורשת שרואין שנשתנו המנהגים
  דרב מנגיד מאן דמקדש בביאה ומאן דמקדש בשוקא וגו' ועל חתנא דדאיר בבי חמוהי (וכהיום מנהג להיפך)
  ועוד לא מצינו בשום מפורש שיפרש לגבי הבעל רק כתוב בכ"מ שכן דרך הבתולות וכד'

 2. ותאכל משלו כדפירשנו ועוד ראי’ תאכל “במקום” שהיא רוצה ולא קאמר תאכל ממי שהיא רוצה רק במקום שהם בשתי מקומות
  ועוד דכאן מיירי בע"פ וכתוב במשנה בע"פ והלכה (ל' נקבה ולא והלכו ל' רבים) ואעפ"כ שהלכה סובר בעלה שלא תשאר שם באכילת קרבן פסח רק תחזיר לבעלה
  ועוד אם מחמת מנהג חומרא מאן יימר דהאשה אינה צריכה לקבל מנהגיו או הבעל משום שלום בית
  ועד דנמצא דהוא אוכל לבדו שלא בחבורה וזה לבדו הוא טעם לבטל מנהגו ונמצא לפ"ז דאשתו ג"כ אין לה יותר מכזית וזה וודאי אינה שמחת יו"ט וודאי תאכל ג"כ משל בעלה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל