קריאת המגילה לפני זמנה לאסיר בבית הסוהר

רבני בית ההוראה
כ"ו אדר א' ה'תשע"ד

שלום רב
אדם הנמצא בבית הסהר, וקשה מאוד שילכו בעיצומו של יום הפורים לקרוא לו את המגילה, האם אפשר לקרוא לו לפני זה.
וכן השאלה לגבי קריאת זכור.
תודות!

תשובה:

שלום רב.

א. אין היתר לקרוא את המגילה לפני י”ד באדר, מה שאמרו שבני הכפרים מקדימים לקרוא ביום הכניסה היא תקנה מיוחדת לאותה מציאות שהיתה בזמן חז”ל, בה בני הכפרים מתכנסים לעיר בימים שני וחמישי, ולא ניתן ללמוד מכך לכל מקרה בו קשה לקרוא את המגילה בזמנה. אולם, כאשר בלתי ניתן לקוראה ביום הפורים כלל, יש לקוראה לפני זמנה ללא ברכה, ואף זאת רק מראש חודש אדר ואילך, ולכתחילה יעשה זאת במנין עשרה. במידת האפשר, עדיף לתת לו מגילה כשרה שיקרא ביום הפורים לבדו אפילו ללא טעמים מאשר לקוראה לפני זמנה.

ב. קריאת זכור מדאורייתא צריכה להתקיים פעם אחת בשנה ללא תאריך מסיים, אלא שחכמים קבעו לעשות זאת בשבת הסמוכה לפורים, לכן, אם אינו יכול לשמוע בשבת זו יקרא בזמן אחר ויצא חובת מצוה זו מדאורייתא.

מקורות:

א. ראה בעל המאור מגילה ה ע”א, וראה שו”ע סי’ תרפח סעי’ ז שהואיל והעיקר להלכה שלא כדבריו יקרא ללא ברכה. על כך שאם אינו יכול לקוראה מי”א אדר ואילך יקרא מתחילת החודש, ראה הגה’ אשרי ריש מגילה על פי הירושלמי.

3 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *