סדר ט”ו בשבט

רבני בית ההוראה
ט' שבט ה'תשע"ג

איך עורכים סדר ט”ו בשבט?

תשובה:

נוהגים לאכול פירות של כמה מיני אילנות ולברך עליהם ברכתם הראויה, וכשחל ביום חול מתפללים על האתרוג של סוכות בשנה הבאה, וכשחל בשבת מתפללים עליו מערב שבת.

טעם המנהג לאכול פירות בט”ו בשבט הוא שעל ידי זה יזכרו שיום זה הוא ראש השנה לאילנות ויתפללו שיתברכו הפירות.

יש נוהגים ללבוש בגדי שבת בזמן עריכת סעודה זו, ויש נוהגים לעשותה בליל ט”ו בשבט דווקא.

ובשנה זו שחל ט”ו בשבט בשבת יש להקפיד לברך על הפירות בתוך הסעודה אחרי שאוכלים כזית פת ולא לפני הסעודה, או לאחר ברכת המזון, כיון שיש ספק אם ברכת המזון פוטרתם.

מקורות:

מקור המנהג לאכול פירות ט”ו בשבט הובא במגן אברהם סי’ קל”א ס”ק ט”ז בשם התיקון יששכר, וראה כאן שהובאו באריכות מנהגים שונים בזה.

וראה כאן מה שכתבנו בענין תפילה על האתרוג בט”ו בשבט שחל בשבת.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים