כיבוס בגדים מלוכלכים בתשעת הימים ודריכה על בגדים מכובסים

רבני בית ההוראה
כ"ט תמוז ה'תשע"ב

חזרתי מהישיבה ביום שישי א’ אב עם כביסה מלוכלכת מכל השבוע האם מותר לי לכבס ואח”כ לדרוך על הבגדים כדי ללבשם בתשעת הימים

תשובה:

שלום רב.

אם הינך נוהג כמנהג הרמ”א לאסור מראש חודש אסור לכבס כלל, וגם אין להקל בדריכה על בגדים מכובסים, אלא אם כן שכח להכין הבגדים ודורך עליהם באופן שמתלכלכים מהרצפה. אך למנהג בני ספרד אסור רק בשבוע שחל בו והשנה מותר בכל השבוע הקרוב כמבואר כאן.

מקורות:

אף אם היה מותר ללבוש באופן זה בגדים מכובסים יש איסור בעצם הכיבוס כמבואר בשולחן ערוך סי’ תקנ”א סעיף ג’, ושלא מועיל לדרוך על הבגדים כך כתב השלמי מועד פרק צ’ בשם הגרש”ז אוירבך זצ”ל, אך במקום הדחק כגון ששכח להכין הבגדים ניתן להקל בזה אם דורך עליהם בצורה שמתלכלכים (חוט השני הל’ יו”ט בקובץ ענינים).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *