עליה לתורה ביום הנחת תפילין לפני הבר מצווה‎

רבני בית ההוראה
י"ז טבת ה'תשע"ב

שלום רב.
האם נער שטרם הגיע לבר מצווה בכמה ימים יכול לעלות לתורה בימי שני וחמישי שבו מקיים את הנחת התפילין עם האורחים וכו’?
תודה רבה

תשובה:

קטן אין מעלים אותו לתורה, בפרט לא בימי שני וחמישי, אף כאשר הוא סמוך לגיל בר מצוה.

משום כך יש לאלו שמכינים את ילדי הבר מצוה לבדוק את זמן הגעתם לגיל זה כדי למנוע אי נעימות.

כל זה כמובן אם אין רב בבית הכנסת שמכריע לפי הענין באופן שונה.

מקורות:

עי’ שו”ע או”ח סי’ רפב ס”ג שקטן עולה למנין שבעה, ועי’ סי’ קלה בסופו שציין לסי’ רפב, ונראה דעתו כפי שמשמע מדבריו בב”י שקטן עולה אף למנין שלשה ע”ש, אולם המנהג בין אצל האשכנזיםובין אצל הספרדים שאין קורין לתורה אלא לקריאת מפטיר, וכמ”ש המשנ”ב (ס”ק יב) והכף החיים (סי’ רפב ס”ק כד) ועי’ שו”ת עשה לך רב (לרח”ד הלוי רב אב”ד ת”א) ח”ו סי’ יט שכתב שאין להקל בזה, ואף מחה בבתי כנסיות שהיו נוהגים להעלות קטנים לתורה ע”ש שכתב כן למנהג הספרדים, אמנם במקרה הצורך יש להקל על פי שאלת חכם שכן בפתח הדביר (סי’ רפב סק”ז) כתב שהעלה קטן אף למנין שלשה, וכעי”ז כתב בשערי אפרים (ש”א סכ”ט) להקל בכהן קטן ואין בעיר רק כהן זה שיש להקל לקרותו לכהן כשהוא סמוך קצת לשני גדלותו, ובשעת הדחק יש לסמוך על דבריו, ועי’ שו”ת פנים מאירות ח”ב סי’ נד, שאם בדיעבד קראו לקטן לתורה אפילו בשני וחמישי למנין שלשה אין צריך להעלות אחר במקומו.

8 תגובות

  רחל:

  תאריך בר המצווה של בני יחול ביא באלול (יום שבת)

  מתי הוא עולה לתורה ומתי מניח תפילין?

  רבני בית ההוראה:

  הוא יכול לעלות לתורה בשבת, ולהתחיל להניח תפילין ביום ראשון. בשבת זו קוראים את פרשת כי תצא, והוא יוכל לעלות לתורה כפי מנהג מקומכם.

  איש על מחנהו:

  התשובה חלקית.
  לבני ספרד מותר להעלות לתורה ילד בר מצוה גם יום או יומיים קודם. יעוין בשות יביע אומר ויחוה דעת, על המשיבים להשיב תשובות מלאות המתאימים גם לבני ספרד ולא רק לבני אשכנז,.

  רבני בית ההוראה:

  תן לנו מקוןר יותר מדוייק ונשמח. הוראותיו של הגר”ע יוסף מופיעות באתר הרבה יותר מכל פוסק אחר בזמנינו, כפי שתוכל לראות, אבל אנחנו לא תמיד יודעים הכל…

  המקור בדברי הרב עובדיה ברור –
  שו”ת יחווה דעת חלק ב’ סימן ט”ו, וכן מוזכר ביביע אומר חלק ח או”ח סימן ט”ו, וביחווה דעת חלק ד סימן כ”ג.
  (אמנם בתשובה האחרונה שהזכרתי, כותב הרב עובדיה שיש הנוהגים שלא להעלות, ובמקומות אלו ימשיכו כמנהגם, אבל מעיקר הדין הוא מציין שמותר להעלות קטן מגיל חינוך היודע למי מברכים וכו’… ).

  ישנם כמובן פוסקים האוסרים זאת גם לבני ספרד.. כפי שציינתם.

  אבי

  ניתן כמובן להוסיף – שגם הרב פיינשטיין נשאל על מצב בו טעו וילד הבר מצווה למד בטעות את הפרשה הקודמת לתאריך ופתאום גילו את הטעות,
  ובפועל הוא כותב שייתכן שניתן להקל (בדיעבד) במקרה זה ולסמוך על הפמ”ג, (ראה באגרות משה חלק ב או”ח סימן ע”ב).

  דודו:

  בני עולה לתורה בכותל האם אני מניח תפילין כשיגרה בבוקר או שאני אמור להניח איתו בכותל?

  רבני בית ההוראה:

  אין צורך להניח איתו, תניח בבוקר כרגיל בתפילה, והעיקר לחזק את הילד שלא יעבור עליו חלילה יום אחד בלי תפילין, זהו צינור הקשר בין היהודי לבורא ומצוה נפלאה להתחיל איתה את היום!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *