דגים בחלב

רבני בית ההוראה
ט' סיון ה'תשע"א

שלום רב
נאמר לי שבשולחן ערוך נאסר על הספרדים לאכול דג עם חלב משום סכנה.
על איזה סכנה בדיוק מדובר.
האם זה איסור הלכתי כל הספרדים ?
האם לאשכנזים מותר ?
תודה מראש

תשובה:

מדובר על סכנת צרעת, הסיבה לכך משום שכך כתב ה”בית יוסף” וכך נהגו בקהילות הספרדים.

קהילות האשכנזים ברובם [למעט כמה קהילות שגרו בירושלים בדורות האחרונים] נהגו שלא להחמיר בזה.

מקורות:

בית יוסף יו”ד סי’ פז, ט”ז שם סק”ג, ש”ך שם סק”ה, פרי מגדים שם בשם כנסת הגדולה ובית לחם יהודה, שו”ת יחוה דעת ח”ו סי’ מח, ילקוט יוסף (הל’ בשר בחלב סי’ פז).

2 תגובות

  דוד:

  בפרימ”ג הובא בפ”ת בבשר בחלב כ’ דיש לחלק בין חלב דאסור לחמאה דמותר עם דגים והגם שלמעשה נשאר שם בפ”ת דלכאו’ אין לאסור ואך המחבר עצמו אחר שאסר בב”י נשאר בשו”ע להתיר

  מ”מ יש הרבה אשככנזים ג”כ ואולי הרוב שנוהגים לאסור הכל ויש המתירין רק חמאה

  ולמשל מנהג בעלז לבשל לשבועות דגים עם חמאה

  רבני בית ההוראה:

  לא ידוע על מנהג רווח בין האשכנזים להחמיר בחלב ודגים, וכפי שידוע לי רק ה”ירושלמים” נהגו בזה.
  לגבי חמאה בדגים, אכן כפי שציינת דעת הפמ”ג להקל בזה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *