לתרומות לחץ כאן

קונה שמעכב את התשלום – מקח טעות

שאלה:

שלום וברכה
מכרתי משהו לחבר, והוא מתחמק מלשלם משך זמן ארוך, הרבה מעבר למה שמקובל לזמן התשלום בדברים כאלו.
האם אני יכול לטעון מקח טעות?

תשובה:

שלום וברכה, קונה שמעכב את התשלום, יכול המוכר לבטל את המקח, ולא אומרים שהמקח קיים ויש חוב כספי אלא המקח בטל.

בהצלחה.

מקורות:

נתיבות המשפט סימן קצ ס"ק ז: ועוד נראה דבזה לא בעינן שיהיה עייל ונפיק אזוזי ביומו, רק כיון שתובע מעות והלוקח טוען שאין לו יכול המוכר לבטל המקח. וכן מוכח באה"ע סימן ק"כ בחלקת מחוקק ס"ק ה' ובית שמואל ס"ק ג' דאם לא פרע לו הוי הגט גזל בידו, אלמא דכשלא נתן מעות לא אמרינן דהוי המעות כחוב עליו, רק שהמקח בטל לגמרי כשאינו נותן מעות והמקח כגזל בידו, וכן כתב ג"כ בעל מחנה אפרים [הלכות קנין מעות סי' י"ב]. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל