לתרומות לחץ כאן

טבילת רגליים במים בשבת

שאלה:

שלום האם מותר לטבול את הרגליים בגיגית עם מים קרים כדי להפיג את תחושת החום בשבת?

תשובה:

אין כל בעיה לרחוץ פניו ידיו ורגליו במקום שאין חשש סחיטה – אין קיבוץ שיער וזה במקצת הגוף – בשבת.

מקורות:

שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שכו סעיף א: אסור לרחוץ כל גופו, אפי' כל אבר ואבר לבד, אפילו במים שהוחמו מערב שבת, בין אם הם בכלי בין אם הם בקרקע; ואפילו לשפוך המים על גופו ולהשתטף, אסור; אבל מותר לרחוץ בהם פניו ידיו ורגליו. הגה: או שאר איברים, כל שאינו רוחץ כל גופו (ב"י בשם הרא"ש פרק תינוקת). והני מילי בחמי האור, אבל בחמי טבריא מותר לרחוץ אפילו כל גופו יחד, ואין צריך לומר בצוננין. והא דשרי בחמי טבריא, דוקא בקרקע, אבל בכלי, לא, דאתי לאיחלופי בחמי האור. והדין לגבי טבילת הרגלים במעיינות וכדו' עי' במשנה ברורה שם שכתב וזה לשונו, אבל בחמי טבריא – וה"ה שארי מעינות חמין לא גזרו עליהן איסור רחיצה ועיין לקמן בסימן שכ"ח במ"א סקמ"ט דבמקום שאין דרך לרחוץ בהם אלא לרפואה אסור לרחוץ בהן בשבת וע"ש מה שכתבנו בזה, עכ"ל.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. נציין ברשותכם, שגם חלקים בגוף בהם יש קיבוץ שיער – ואפילו ראשו, אין בעיה לרחוץ במים קרים בשבת לבני ספרד, שהרי אצל בני ספרד לא קיים החשש ("שמא יסחט") שלדעת הפוסקים אין גוזרים גזירה על גזירה, שהרי סחיטת שיער הגוף אסורה מדרבנן ולא אסורה מהתורה.
    וגם הבן איש חי בספרו כותב שינגב את הראש בנחת במגבת וזה נחשב "כלאחר יד".
    במילים אחרות, חשש סחיטה לא קיים אצל בני ספרד

  2. אין הבדל בין בני אשכנז לספרד וככל שיש צורך יש להקל באופנים מסוימים וראה בחיפוש באתר לפי המילים רחיצה בשבת, הדברים נאמרו כדין לכתחילה וללא חשש לגבי שאלת השואל.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל