תפילת יחיד – מה מדלגים?

שאלה:

בס״ד
האם יש קטעים שלא אומרים אחרי תפילת שמונה עשרה בשחרית כשמתפללים ביחידות?

תשובה:

שלום וברכה

י"ג מידות לא אומרים ביחיד, ומי שאין לו ספר תורה בביתו אינו נופל על פניו, אבל יכול לומר את המזמור.

מקורות:

המקור שלא לומר תחנון אלא כשיש ס"ת, הוא בספר הרוקח (סי' שכד). ומרן בב"י (סי' קלא) הביאו וכתב ע"ד: ואני אומר, אם קבלה נקבל, ואם לדין, יש תשובה. ובשו"ע השמיט דבריו, משום דלא ס"ל. וגם מדברי השו"ע (סי' קלא ס"ד) לגבי בית האבל מוכח שאין הדבר תלוי בס"ת. ועי' שיירי כנה"ג (הגב"י ד) שכתב דמהר"א גאליקו בתשו' כת"י הסכים לדברי הב"י. וכתב עוד שמנהג המהרי"ט כמרן השו"ע. ושכן נהג בעצמו. וכ"כ מרן החיד"א בברכ"י (א ובשיו"ב א), וכך המנהג לדינא. ועי' ילקו"י (מהד' תשס"ד עמ' שפו).

כמו כן, אף למנהג האשכנזים שנמנעים מלומר תחנון באופן כזה, יש שכתבו שאם יש ספרי קודש בבית, דינו כמקום שיש בו ס"ת, ואפשר לומר תחנון, וכ"כ בשיירי כנה"ג (הגב"י ו) ועוד. וכן הביאו החת"ס (בהג' לשו"ע שם) והאג"מ (ח"ה מאו"ח סי' כ אות ה), ועי' ארחות רבינו (ח"א עמ' סז), אלא שלמעשה לא סמכו על כך אלא בצירוף סברות אחרות, כמו בירושלים החדשה שבלאו הכי יש סוברים שדינה כמו בעיר העתיקה שאומרים שם תחנון גם בלי ספר תורה כיון שתמיד נחשב שעומדים שם לפני ה', או בבית ספר שרוצים לחנך את הילדים לאמירה זו. אולם לדעת מרן השו"ע נראה דא"צ בזה, ובלא"ה אומרים נפילת אפים. וגם בשיירי כנה"ג כתב להדיא דהיינו דוקא לדעת הרוקח. ולכן, אין נראה לחלק בזה בין גינה וחצר לבית.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל