לתרומות לחץ כאן

להצטלם עם גוי מפורסם – לא תחנם

שאלה:

שלום רב.
האם כשמצטלמים עם גוי מפורסם עוברים משום לא תחונם?

תשובה:

אם זה לתועלת הגוי יש בזה חשש, אבל כאן זה הרי לתועלת היהודי ממילא אין איסור.

מקורות:

בס’ החינוך מצוה תכה כתב: הזהיר הקב”ה שלא לחמול על עכו”ם, ולא ליישר ולא ליפות ולספר בשבח וחן שום דבר ממה שמיוחד להם, שנאמר (דברים ז’ ב’) ולא תחנם. משרשי המצוה, כי הדיבור עושה רושם בלב האדם ולפעמים הדברים עושים רושם בלב כל כך עד שחייב עליהם מיתה בידי שמים. ואפילו המחשבה קובעת… ואם יקבע במחשבתו יעלה על שפת לשונו חן עכו”ם הוא נמשך אחריהם או הוא או בניו בשמעו אביו משבחם ויבא להתחבר עמהם, ואולי ילמוד ממעשיהם הרעים. ולכן נמנענו מתורתנו הקדושה ממצוא בעכו”ם תועלת וחן, הן במחשבה והן בדיבור והן במעשה, ושלא לתן להם מתנת חנם… וכן הננו נמנעים בכך מלהתחבר עמהם ומרדוף אחר אהבתם ומלהתערב עמהם וללמוד שום דבר מכל מעשיהם הרעים לעולם.

מקורות:

הרשב"א מבאר שמותר לתת מתנה לצורך ישראל או במקום שיש בזה דרכי שלום ואלו דבריו בשו"ת הרשב"א חלק א סימן ח "ומה ששאל ממך הנער בשולח אדם ירך לנכרי איך יתישב עם מה שאמרו אסור לתת מתנת חנם. ואמרת לו דההוא דשולח ירך לנכרי לא לחנם אלא לגמול למה שקדם או בגוי שאינו עובד עבודה זרה יפה אמרת. ומקרא מלא דבר הכתוב (דברי' י"ד) לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכור לנכרי. וכש"כ לרבי מאיר דאמר אחד גר ואחד גוי בין במכירה בין לנתינה ולא אמר הכתוב במכירה בגוי ונתינה בגר אלא להקדים נתינה דגר למכירה לגוי. וסתם מתניתין כרבי מאיר. ועוד שלא אמרו אלא מתנת חנם הא לסבה אפילו במקום שיעזרנו הגוי או יתן לו להבא מותר שאין זו מתנת חנם. וכן אפילו משום דרכי שלום. ואמרינן בפרק בתרא דעבודה זרה (דף ס"ז ב') רב יהודה שדר קורבנא לאבידרנא ביום אידו. אמר ידענא ביה דלא פלח לעבודה זרה. וכן רבא שדר קורבנא לבר שישך."

 

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל