מתנות לאביונים – לחץ כאן

ברכת שהחיינו על מחשב חדש

שאלה:

האם אפשר לברך על קניית מחשב חדש [כשקיבלתי אותו במתנה]? זה גורם לי שמחה רבה, בעוד שהמחשב משמש, רוב ככל תשמישו, עבור כתיבת חדושי תורה

תשובה:

המנהג הרווח היום שלא לברך על כלי בית וכדומה אפילו הם יקרים וחשובים, אלא רק על בגד חדש או פרי חדש, ראה שו”ת חתם סופר או”ח סי’ נה וסי’ קנו, ויש שנהגו מחמת כן לברך על פרי חדש ולפטור את הכלי החדש, וזאת משום שברכה כזו על כלים חדשים לא הוזכרה בגמרא ובראשונים, והיא מנהג מאוחר יותר, וכיון שהיום דור של שפע ואין כל כך שמחה בכלי החדש עדיף להמנע. כמו כן, הדבר תלוי מאוד במצבו של הרוכש, אם נחשבת היא חשובה לו באופן מיוחד ועוד ספקות, אלא שכמובן המברך לא הפסיד, שכך היא סתימת דברי השולחן ערוך ושאר אחרונים בסימן רכג.

מקורות:

שו"ת חתם סופר חלק א (אורח חיים) סימן קנו
זאת שנית ביום חינוך בהכ"נ הקדושה שנשרף ונבנה על תילה, אי לברך הטוב והמטיב דלא גרע מבית חדש דרבים משתתפים בו דמברך הטוב. והנה מג"א סי' רכ"ג [סק"ה] כתב בקונה ספרים לא יברך שהחיינו דמצות לאו ליהנות ניתנו ומצוה דלא אתי מזמן [לזמן] אין מברכים שהחיינו, וכתב שרמ"מ פליג וכן בתשובת רדב"ז [ח"ג סי' תתנ"ה], ובס' מור וקציעה להגאון מהר"י יעב"ץ צווח כי כרוכיא מה ענין לאו ליהנות ניתנו לכאן והעלה שיברך, וקצת מייתי ראיה מרש"י פ' כיצד מברכין [ל"ז ע"ב] היה עומד ומקריב מברך שהחיינו דפירש"י אבעלים קאי ולא אכהן אף על גב דלא אתי מזמן לזמן, וכתב מי שנתעלה לרבנות ודורש ברבים יברך ג"כ אם יודע בנפשו שכל כוונתו לשם שמים ברבנות שלו:

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל