לתרומות לחץ כאן

שינוי מצב בשעון שבת

שאלה:

בס"ד
שלום רב
ידוע שבשבת קודש אסור להרוג חרקים. אך מותר להעיף עם היד. השאלה שלי היא אם מעיפים נמלה והיא נופלת לרצפה ומתה האם נחשב שעשיתי חטא ?
2. כל דבר שאסיר להשתמש בו בשבת , אסור גם לגעת ? מותר להזיז מברשת שיניים ממקום למקום כשהיא יבשה ואין חשש סחיטה ?
3. כיצד ייתכן שמותר לשנות את הזמן של שעון השבת על ידי לחיצה על הזיזים כשלצורך כך צריך לגעת בכבל החשמלי עם השקע שאליו מחובר השעון ? האם זה לא מוקצה ?
תודה רבה מראש.

תשובה:

שלום וברכה

1. זה לא פסיק רישא שתמות, כלומר אין זה מצב ודאי שהיא תמת בגלל נפילה כזו, לכן אין בזה איסור.

2. מברשת שיניים היא כלי שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטל לצורך מקומו אבל לא לצורך שמירתה וכדומה שזה אסור.

3. האמירה שמותר להזיז אינה מדוייקת, לכתחילה יש להמנע לגמרי משינוי מצב בשעון שבת, והמיקל לצורך חולה באופן שיתבאר, יש לו על מה לסמוך [ויזהר לא לטלטל את הכבל].

באופן כללי לגבי שעון שבת: שעון שבת שעתיד להידלק בשעה ארבע, אסור להקדים אותו שידלק בשעה שלוש. אבל אם הוא מכוון לשעה ארבע, במקום צורך יש מקילים וסוברים שמותר לאחר את ההדלקה שלו לשעה חמש, כמו כן בשעה שמזגן דולק והוא עתיד להיכבות בשעה ארבע, במקום צורך יש מקילים שמותר לאחר את הכבוי לשעה חמש, אבל אסור להקדים את הכבוי לשעה שלוש. וראוי בערב שבת או יום טוב לכוון את השעון בדיוק לשעות שצריכים כדי שלא יצטרכו לשנות את השעון באמצע שבת ויום טוב, שלדעת הרבה פוסקים אסור בשום מקרה לשנות, ואף לדעת המקילים במקרים הנ”ל, זהו רק בשעת הדחק.

מקורות:

דעת האג”מ ביו”ד ח”ג סי’ מ”ז אות ד’ שאסור לערוך שום שנוי בשעון השבת, ולא ביאר את טעמו, וכן דעת הגרי”ש אלישיב, ועוד כמה פוסקים.

אמנם דעת הגרש”ז אוירבך שבמקרים הנ”ל אפשר להקל מעיקר הדין, וכפי שמבואר במנחת שלמה ח”ב סי’ כ”ג, ועיין בספר שמירת שבת כהלכתו פרק י”ג סעיף כ”ה – כ”ו שכתב שמותר לערוך שנויים במקרים הנ”ל, והוא מתיר בכל מקרה ולא הגביל את ההיתר רק למקום צורך, אמנם עיין בספר אורחות שבת ח”ג סי’ כ”ט ס”ק כ”ו שכתב שעל אף שהגרש”ז סבר שמעיקר הדין מותר, כשהיו שואלים אותו אנשים אם לעשות כך, היה מורה להם לא לערוך שינויים כאילו רק במקום צורך גדול כגון לצורך חולה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *