לתרומות לחץ כאן

קבורת בני זוג בסמוך

בענין קבורת בעל ואישה שנקברים זה ליד זה, או בסמוך מהו הענין בזה?

תשובה:

שלום רב,

יש שכתבו שהמנהג הוא שלא לקבור איש ליד אישה, כולל אשתו. ויש שנהגו לקבור איש בסמוך לאשתו.

מקורות:

בשו"ת הרי בשמים (תנינא סי' רכא) נשאל באשה אלמנה שרצתה להקבר ליד קבר בעלה, למרות שהמנהג היה שקוברים אנשים בנפרד מהנשים. והשיב, שבעצם הוא סבור כי אין מניעה שיהיה קרב אישה לצד בעה כפי שמצינו באבות הקדושים שנקברו ביחד עם האמהות. וכיוצא בזה בשו"ע (יו"ד סי' שסב) שיש לקבור איש לצד אוהבו, ומי יותר אוהבו מאשתו שהיה עימו רוב שנות חייו. [רק שבפועל לא מלאו ליבו להורות שלא כמו המנהג]. וכן הביא בשו"ת בית אבי ח"ב סי' עד שיש להתיר לקבור איש בסמוך לאשתו.

בספר נטעי גבריאל (אבלות ב' עמוד תרצז) הביא מכתב מאחד הרבנים בהונגריה שכתב: "ראיתי בלמדי בפרעשבורג שבביה"ח הישן וכן החדש יש מקום קבורה לאנשים מיוחד מהנשים מה שלא ראיתי עד אז ודכירנא שבס' גל עד שהוא העתק המצבות מביה"ח הישן של פראג הביא המצבה של הגאון מהר"ל ז"ל ועל צדו שוכבת זוגתו גם הגאון רבינו עקיבא איגר זצ"ל כאשר נפטרה אשתו השניה קנה מהח"ק קרקע סמוכה לקברה עבורו ושם חלקת מחוקק ספון הגם שבביה"ח דפוזנא יש מקום מיוחד להגאונים אשר שמשו שמה ברבנות כמבואר בספר חוט המשולש עד שמצאתי שבלי ספק נעשה זה עפ"י הזוהר שלח שנזכר שם שבעולם הנשמות ג"כ היכלין מיוחדים לנשים".

וכן נהגו רבים בארץ היום לקבור איש ליד אשתו וכך עושים גם לרבנים גדולים.

וראה עוד בשו"ת דברי מלכיאל (ח"ב סי' עב) נשאל מדוע מנהגם היה לקבור שורות נפרדות גברים ונשים. ובראשית דבריו השיב, כי למרות שמצאנו בגמ' (בכורות נב) שהיו קוברים איש ליש אשתו, זה רק בזמנם שנהגו לקבור משפחות משפחות בנפרד. אבל היום שכולם נקברים בבית קברות אחד, נוהגים לקבור גברים לבד ונשים לבד. ובזה רצה לדחות את הראיה מהאבות הקדושים שנקברו לצד האמהות. אח"כ רצה להסביר כי הסיבה לכך היא, מאחר שנהגו שאנשים יתעסקו בקבורת אנשים. ונשים בקבורת נשים, אולי יזדמן שיש שני מתים ויהיה חשש לתערובת ביניהם.

אח"כ הביא טעם נוסף: "בזוהר פ' משפטים נתבאר שלפעמים יזדמן שאדם נושא אשה שאינה זיווגו ממש שהוכרז עליו בת פלוני לפלוני ומכ"ש בזיווג שני יעו"ש באורך. והמעבר יבוק פ"ט מאמר שפ"א כתב שאין לקבור אשה אצל בעלה רק כשהיא זיווג ראשון שע"פ רוב היא זיווגו האמיתי. ולזה באשר הרבה אנשים יש להם זיווג שני. ואם יקברום אצל זיווגם הראשון יהי צער לאלמנתו זיווג השני. וגם דהא זיווג ראשון אפשר שאינה זיווגו האמיתי. ובפרט בעתים הללו אשר רבו הנושאים אשה שלא לשם שמים רק לשם נוי או לשס ממון וכדומה ע"י סיבות שונות אשר יסודם ביצה"ר. ודאי שיש לשפוט שאינם מכוונים לזיווג האמיתי". עיי"ש עוד. וסיים: "ושמעתי שיש מקומות שאין מקפידים בסדר הקברים וקוברים בשורה אחת אנשים ונשים. ונהרא נהרא ופשטיה".

 

הצטרף לדיון

תגובה 1

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל