תרומות – לחץ כאן

תשלום ועד בית על ידי המשכיר כשסיכמו על כך

יש לי הסכם עם בעל הדירה שאני גר בה, שתשלומי ועד הבית מוטלים עליו, ואני אמור להעביר אותם אליו, האם זה תקף? לפי מה שבררתי ע"פ החוק במדינה זה אפשרי. והבנתי שהולכים אחר מנהג המדינה.

 

תשובה:

שלום וברכה.

אכן בענינים אלו נוהגים כפי מנהג המדינה, אך במקרה זה אין זה תלוי במנהג כיון שכך סיכמתם בינכם, וכל תנאי שבממון תנאו קיים.

 

מקורות:

גמרא בבא מציעא נא,א. ובחיובי מיסי ועד הבית החלים על המשכיר על פי מנהג המדינה (במקום שאין תנאי מפורש) ראה כאן בעלון המשפט גליון 43 עמוד 7.

Join the Conversation

6 Comments

 1. אולי השאלה לא הובנה. ועד הבית דורש ממני לשלם, כיון שהמשכיר לא משלם להם, מאידך אני משלם למשכיר את ועד הבית כיון שכך סוכם בחוזה, האם עתה יהיה עלי לשלם לשניהם?

 2. מכיון שיש חיובים שהינך חייב לועד הבית מחמת השימוש שלך, ואין לועד הבית עסק עם המשכיר כלל, על החלק בדמי ועד הבית שהם מחמת השימוש שלך, הינך חייב לשלם להם אם המשכיר אינו עושה זאת. אך מכיון שאינך צריך לשלם פעמיים, אם ניסית בכל דרך לחייב את בעל הבית לשלם זאת ולא שילם, יתכן ותוכל להפסיק לשלם לו את החלק שאתה משלם לועד הבית, אך זה תלוי בלשון החוזה בו התחייבת לשלם לו תשלום זה.

 3. שלום רב!
  תזכו למצוות על התשובות. אני רוצה להבהיר עוד פרטים ואשמח אם תואילו לענות לי:
  מדובר באדם חילוני שאין לו עניין בהלכה, והוא התנה איתי את זה קודם שחתמנו חוזה, הוא טוען שועד הבית חייבים לו כסף על תיקון שהוא עשה בצנרת וזה שייך לכל הבניין, במקום לתבוע אותם הוא מנסה להוציא את הכסף דרכי, הוא הבהיר שהוא לא יחתום חוזה עם אף אחד בלי התנאי הזה.
  אם לא אשלם לא אני עלול להסתכסך איתו ולאחר תקופת החוזה הוא לא יסכים להאריך אותו, וזה בשבילי עוגמת נפש מרובה.
  השאלה היא: אם הוא התנה איתי שהוא ישלם את ועד הבית והחיובים הללו לא יחולו עלי, למה א"כ אני אמור לשלם לועד הבית, הרי גם מצד התנאי כפי שאמרתם בממון התנאי קיים וא"כ הם צריכים לפנות אליו ולא אליי ולתבו אותו, וגם מצד מנהג המדינה התנאי קיים משום שכפי שביררתי, מבחינה חוקית שייך לסכם על זה בחוזה מראש.

 4. באופן עקרוני, התנאי שבינך לבין המשכיר שלך אינו מחייב את ועד הבית, כיון שאיתם לא עשית וגם אינך יכול לעשות תנאים, ואתה צריך לשלם את דמי השימוש שלך בועד הבית כמו כל השכנים, התנאי מועיל לחייב אותך כלפי המשכיר, אך לא לפטור אותך כלפי הבנין במקרה שהמשכיר לא משלם.
  אך למעשה במקרה שלך לפי מה שאתה כותב עכשיו שלמשכיר שלך יש טענות על ועד הבית שחייבים לו כספים על תיקון שעשה, הדין שונה כיון שאתה אינך יודע בדיוק מה שהיה בין ועד הבית למשכיר שלך ויתכן שהוא צודק, וממילא הטענה כאן היא 'איני יודע אם פרעתיך לפני שחל החיוב' ובציור זה נחלקים הפוסקים ש"ך וט"ז בסוף סימן ע"ה (לענין מטבעות מזוייפות) אם זה כמו איני יודע אם פרעתיך או כמו איני יודע אם נתחייבתי ולכן לכאורה אתה יכול להיפטר מועד הבית בטענת 'קים לי כהפוטרים'.

 5. שבוע טוב!
  שוב תודה ותזכו למצוות. ה' יאריך ימיכם בטוב.
  א. למה שלא נאמר שהדין ודברים של ועד בית יהיו עם המשכיר, הרי הדירה היא שלו ובכל אופן אם השוכר אינו משלם פונים אליו, וכ"ש כאן שהוא קיבל על עצמו את כל ההתחייבויות של ועד הבית, ולכאורה הוי כאילו הסיר ממני את ההתחייבויות. וכפי שאמרתם זה שהא לא משלם זה עניין שלהם איתו שהוא טוען שהם חייבים לו כסף, אחרת, הוא היה משלם, א"כ שיתבעו אותו.

  ב. הם אומרים שהם הלכו לרב המקומי (שהוא גם דיין) וסיפרו לו על הטענות שלו כלפיהם (לגבי התיקון שהוא עשה, הוא לא רצה לבוא משום שהוא לא מחזיק מבתי דין שכפי שהזכרתי הוא לא שומר תומ"צ) והרב פסק להם שהם לא חייבים לו כלום. האם זה משנה את הדין ונחשב עתה שאין בטענתו כלום וא"א לטעון 'קים לי'? או שלא משום שהוא לא סידר את טענותיו. ועוד, אולי אין לי להאמין כלל לדבריהם שהרב פסק להם, דהא בסי' יז' מובא שאין לדיין לשמוע צד א' בלבד, א"כ זה הוי בגדר הוצאת שם רע, שלפי דבריהם הרב עבר כאן על ההלכה…

  יה"ר שתזכו להמשיך ולהגדיל תורה ולהאדירה!!

 6. א. כפי שכתבתי תשלומי ועד הבית מתחלקים לכמה סוגים, חלק מהם הם תשלומים על הנאות ישירות שלך, כמו הנקיון של הבנין, אין זה שייך לבעל הדירה ואין זה התחייבות, אלא דמי שימוש, וכן חשמל וכדו'. לכן אם הוא לא משלם אין טעם שתוכל להמשיך להנות מהחשמל ואחרים ישלמו עליך.
  ב. קשה לדעת בדיוק מה היה עם הרב הנ"ל, אך לכאורה לפי מה שאתה כותב קשה להבין איך פסק כן בלא לשמוע את הצד השני, יתכן שזה לא היה פסק אלא עצה, כמו התשובות הניתנות באתר, ולכאורה אין זה מחייב אותך כפסק דין.
  בהצלחה רבה.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל