הורה שסיכם על מקום בצהרון ועבר למקום אחר

רבני בית הדין
27 Av 5779

שאלה:

אדם אמר לבעל צהרון, שמור לי מקום בצהרון לבן. האדם ניסה כמה וכמה פעמים לברר מתי יש רישום, אך לא ניתנה תשובה ברורה, רק אמר לו, אין לך מה לדאוג אני שומר לך מקום. בינתיים נפתח צהרון חדש והתחילו בו רישום. הלך זה ורשם את בנו. בעל הצהרון הראשון אמר לו, אתה לא בסדר, אתה חייב לי דמי ביטול (לא דיברו על כך כלל ולא נאמרה מילה על דמי ביטול בשיחות שלפני) האם חייב לפצות אותו במשהו?

תשובה:

שלום וברכה,

דיבור ללא קניין לא מחייב פיצוי כספי, וכדברי המשנה “השוכר את האומנין והטעו זה את זה אין להן זה על זה אלא תרעומת”. וכן נפסק בשו”ע חו”מ סימן שלג סעיף א.

אמנם אם היה דיבור סופי בין הצדדים, שההורה סיכם סופית שישלח אליו, ובעל הצהרון נתן את הסכמתו בצורה מלאה, ואין חשש להורה שיפסיד את מקומו אסור לחזור מהדיבור מדין ‘מחוסרי אמנה’, אך כאמור פיצוי כספי אין על כך. ואם הסיכום לא היה סופי, אף איסור מחוסרי אמנה לא יהיה.

בהצלחה.

מקורות:

דיני מחוסרי אמנה ראה שו”ע סימן רד.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *