רחיצת הכלי אחרי ההגעלה / הטעם להכשיר לפי רוב תשמישו

שאלה:

שלום לרבנים 1מה טעם לשטוף כל הכלים בצונן אחר הגעלה? 2 למה הולכים אחר רוב תשמיש של הכלי דהינו כלי תבשיל שפעם אחת עשיתי בו בלי מים רק על אש למה לא יצטרך ליבון בגלל אותה פעם? 3 האם כלי פורצלין צריך טבילת כלים שאני קונה מגוי?4 למה מועיל בעירוי מכלי ראשון ולמה? תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה

1. טעם רחיצת הכלי אחר ההגעלה, כדי שלא יבלע מהמים החמים שעליו שיש בהם פליטת חמץ או איסור, שהרי עכשיו כשהכלי בחוץ אין במים פי שישים כנגד הכלי. אמנם זה לא מעכב כי בלאו הכי הפלליטה הזו אינה בת יומה וזה נותן טעם לפגם, ראה בענין זה שו"ע סי' תנב סעי' ז.

2. הנושא של רוב תשמישו שוב נוגע בנקודה שכרגע בלאו הכי הכלי אינו בן יומו. ראה שו”ע או”ח סי’ תנא סעי’ ו, ובשו”ת הרשב”א ח”א סי’ שעב, שכל דין רוב תשמיש בנוי על כך שבלאו הכי אינו בן יומו מותר מן התורה, וכן האריך בבית יוסף שם בשם הרמ”ע מפאנו, וכן מפורש בחק יעקב שם, שבתוך מעת לעת ודאי צריך הכשרה גמורה לכו”ע. כמו כן כתב במגן האלף שם, שהסיבה שדי בהכשרה כזו, משום שמניחים שגם בפסח ישתמש בעירוי בלבד, אבל אה”נ שאם ישתמש בבישול ממש – יאסר. וע”ע שו”ת אגרות משה ח”ה או”ח סי’ לא.

3. ודאי צריך טבילה, כלי פרצלן יש להם ציפוי זכוכית, ראה כאן.

4. לפי מי שהולך אחר רוב תשמישו יספיק עירוי לא הבנתי את השאלה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל