בר מצרא בקניית דירה של שכן לקומה

רבני בית ההוראה
ט' אלול ה'תשע"ח

שאלה:

שלו’ רב.
אנו מחפשים דירה לקנייה, ולפני תקופה התענייננו בדירת השכן ממול דירתנו (דלת מולנו באותה קומה) שעמדה למכירה, אך מפאת המחיר המופקע שדרש בזמנו ע”ס 3,200,000 ש”ח נמנענו מלקנותו, לאחרונה נודע לנו בעקיפין (משכן אחר) שהשכן מוכר את הדירה במחיר של 2,800,000 ש”ח, סכום שבו אנו היינו מעוניינים לקנותו, אך דא עקא שכהתקשרנו אל בעל הדירה הוא השיב שזה כבר לא רלוונטי כי הוא כבר באמצע משא ומתן עם קונה פוטנציאלי.
אנו חשים חוסר יושר, א’ אנו התעניינו בעבר בדירה והגם שלא ניתן אולי להגדיר זאת בפועל ממש כעני המהפך בחררה אבל סו”ס השכן בעל הדירה יודע שאנו מעוניינים בקניית דירה מאחר ואף דירתנו עומדת למכירה (והוא עצמו מתווך ויודע על דירתנו ושולח אלינו קונים פוטנציאליים). הב’ הרי אנו ברי מצרא של ממש ואף שותפים באותה קומה וכמבואר בשו”ע חו”מ סי’ קע”ה סעי’ נ”א אנו קודמים לקנותו, ועל אף שמן הסתם הוא יטען שמאחר ואנו מעוניינים למכור את דירתנו הרי שדין בר מצרא לא יחול כי אין בכוונתנו לקנות את דירתו ולאחד את הדירות יחד לעשותם אחד, מ”מ אנו מצידנו היינו מעוניינים בכל מקרה לקנות תחילה את הדירה החדשה ולקחת על כך “הלוואת גישור” ואז נחליט מה לעשות עם דירתנו, הוי אומר שבהחלט מבחינה מציאותית שתי הדירות יכולות היו להיות בבעלותנו בו זמנית באופן שאף נוכל לחברם כמיצר אחד, או לספח חלק מהדירה השניה אל דירתנו ואח”כ למוכרו.
שאלתנו:
א’ – האם אנו אכן קודמים ויכולים לעכב את סגירת העסקה של השכן עם הקונה הפוטנציאלי ולחייבו לאפשר לנו לקנות את הדירה?
ב’ האם מבחינה הלכתית / השקפתית ראוי לוותר על תביעה כזאת בהתבסס על דברי הגמ’ דירה פלונית לפלוני ומן הסתם לא ייעד ה’ לנו את הדירה שנצטרך לריב על קניית הדירה בצורה כזאת?

בברכת התורה
כתיבה וחתימה טובה

תשובה:

שלום וברכה,

אין דין מצרנות אם הקונה מעוניין להחליף בית ולא לספח את התוספת לביתו. אמנם יש מצווה על המוכר להעדיף למכור לשכן מאשר לאדם רחוק, אמנם אין בזה דין מצרנות שיכפו על כך.

בהצלחה.

מקורות:

ראה שו”ע סימן קעה סעיף נ.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *