חיוב נשים בהלל בחנוכה / חיוב נשים בתפילת מנחה

רבני בית ההוראה
ג' טבת ה'תשע"ח

שאלה:

אשתי נזכרה כמה דקות לפני השקיעה שעדיין לא אמרה הלל (בחנוכה) וגם לא התפללה מנחה, מה עליה לעשות כשאין מספיק זמן לשתיהן. כדי להזכיר שלדאבונה היא לא מתפללת מנחה בכל יום רק כשהזמן מרשה! תודה מראש

תשובה:

שלום וברכה

על חיוב נשים בהלל בחנוכה נחלקו הדעות: בשדי חמד מערכת חנוכה אות ט הביא בשם בעל בנין שלמה מוילנא שדייק מדברי הרמב”ם (חנוכה ג, יד) שנשים פטורות מאמירת ההלל ולא נתחייבו אלא בהדלקה בלבד, וכ”כ בשו”ת יביע אומר ח”ו סי’ מה. אולם רבים חולקים וסוברים שנשים חייבות באמירת ההלל, ראה מנחת פתים סי’ תרפג, התעוררות תשובה ח”א סי’ נא ושבט הלוי ח”א סי’ רה, ולכן ודאי יש חובה להקפיד על כך, ונשים אשכנזיות תאמרנה הלל בברכה. כמו כן לבנות אשכנז יש חובה גמורה להתפלל מנחה כמו הגברים, ראה משנה ברורה בסי’ קו שנשים חייבות בשחרית ומנחה, ואינן פטורות אלא מערבית. בני ספרד כידוע מקילים שדי בתפילה אחת ביום, אבל בנות אשכנז מחוייבות בכך, כך שההנחה שאם אין זמן לא מתפללים לדעתי אינה נכונה, יש להקפיד ולהתפלל כל יום שחרית ומנחה.

כך שלגבי שאלתך על מה לוותר זו אכן דילמה גדולה, בשני הנושאים יש מחלוקת, ובשניהם ההכרעה היא שנשים חייבות כמו האנשים, הנטיה שלי להעדיף את המנחה, ולגבי ההלל להסתפק באמירת פרק ראשון בלבד [כפי הצעה שהובאה שם בשדי חמד] אבל אינני יודע להכריע, וטוב שזה כבר אחרי חנוכה והשאלה אינה מעשית… מה שכן מעשי הוא, ללמוד עם האשה משנה ברורה בתחילת סי’ קו שם הוא מביא שדעת רוב הפוסקים שנשים חייבות בתפילת מנחה ושכן עיקר לדינא.

שבת שלום ומבורך!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים