להעתיק שיעורי בית- גניבת דעת

רבני בית ההוראה
כ"ג חשון ה'תשע"ח

שאלה:

האם יש איסור בבית ספר להעתיק שיעורי בית מאחר (שיעורי בית של לימודי חול, באופן שאין שום חשש של חילול השם, שאני יודע שלא יתפסו אותי, כגון שאני עושה זה בביתי ואף אחד לא רואה וכדו’), ואז המורה יתן לי יותר “נקודות”. הנה הנקודות אינו כלום, המורה לא “נתן” לי כלום. המורה לא עשה שום טירחא בשבילי ואינו חסר כלום. השאלה היא אם יש איסור של גניבת דעת אף בכה”ג. הנה לא מבעיא לשיטות שגניבת דעת אסור מטעם גניבה, הרי לא “לקחתי” ממנו שום דבר, ואף לשיטות שאסור מטעם שקר, הרי לא כל שקר בכלל איסור גניבת דעת, ונראה שהגדר הוא רק כשלוקח “החזקת טובה” (שהוא יטרח עבורי) או כסף שאינו מגיע לו באמת, וכאן הרי הוא לא יתן לי שום דבר (הוא לא “טורח” עבורי כלום)!
ואף שאם הוא מקבל תעודה זה, וי”ל שהוי גניבת דעת לאנשים שיסמכו עליו שהוא באמת בקי באומנות זה, הנה כאן מיירי כשהוא מעתיק בדבר שאין לו שום חשיבות מצד האומנות שלו (כגון שהוא רוצה לקבל תעודה בשביל ההורים שלו, או כגון שהוא רוצה להיות רופא והוא מעתיק לענין הסטוריה), ונראה שבכה”ג אין שום איסור של גניבת דעת כלפי אחרים.
הנה ודאי אין זה מידת האמת, ות”ח אינו משנה וכו’, אבל מבואר ברמב”ם (וכן יוצא לפי היראים) שסתם “שקר” אינו אסור רק הוי מידה טובה שלא לשקר, והוא מדרך חכמים שלא לשנות בדיבורו, אבל אולי הדבר מותר גם מצד מוסרי באופן שיגרום הרבה ביטול תורה אם לא עושים כן.
הנני מבקש ממכם הדרכה בשאלה זו, ואם יש לכם ראיות או סברות אשמח מאד.

תשובה:

שלום וברכה

אין להעתיק שיעורי בית או מבחנים שהרי אתה גונב בכך את דעת המורה, ראה בענין זה כאן בהרחבה.

ואגב תרשה לי לומר לך משהו כהורה ואב לילדים… הראשון שמפסיד מהעתקה זה אתה בעצמך… הלימוד הם בשבילך ולמענך.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים