נדר או שבועה באיסורים דרבנן?

רבני בית ההוראה
ה' אב ה'תשע"ה

בס״ד, שלום לרב, האם כאשר אדם נודר שלא לעשות איסור דרבנן הנדר תופס? ידוע שאם אדם נודר נניחעל מצות עשה דרבנן כגון שלא ישמע קריאת מגילה בנדר או שבועה הרי תפס הנדר שהרי נדר ושבוע הם דאוריתא ואלו קריאת מגילה היא דרבנן, לכן לשאלתי האם גם באיסורים של דרבנן ואדם נדר או נשבע להמנע מהיום והלאה מאותו איסור דרבנן האם הנדר או השבועה חלו? ( כי ידוע שכולם מושבעים כבר על מצוות ואיסורים דאוריתא ואין נדר על נדר וכן שבועה )

תשובה:

ראה בשבועות כב,ב שם מבואר שאדם שנשבע שלא לאכול פחות מכזית איסור, אם אנו אומרים שחצי שיעור אסור רק מדרבנן,  חלה השבועה. וראה שם בתוס’ ד”ה אהתירה. וההסבר בזה הוא משום שלמרות שהוא מוזהר ועומד לשמוע בקול חכמים – לא תסור. בכל זאת אזהרת התורה היא על האיש שהוא מצווה לשמוע בקול דברי חז”ל. וכשאנו אומרים שהשבועה לא חלה על דבר שהוא מוזהר עליו מן התורה. זה רק על הדברים שהוא מוזהר ישירות עליהם, כמו את המצה אתה חייב לאכול , וכן הלאה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *