באיזה אופן ההשתתפות בסיום פוטרת מתענית בכורות?

רבני בית ההוראה
ט' אדר ב' ה'תשע"ד

סיום מסכת בערב פסח לפטור את הבכורות מתענית.האם אפשר בסיום מסכת 1 לפטור כמה בתי כנסיות מהתענית ? ידוע שאוסרים משום שסיום המסכת עצמה היא קולא גדולה .אבל יש מקור לזה בהלכה שאי אפשר לעשות כך. שלכאורה מאי שנא ממוהל שפוטר כל מקום שמגיע מלומר וידוי .אם אפשר לענות עם מקורות כי לדחות בקש גם אני יודע מחילה …כי לי נראה להקל …

תשובה:

שלום רב.

עצם הנוכחות של אדם שסיים מסכת אינה פוטרת מתענית, אלא רק ההשתתפות בסיום עצמו או בסעודה הנלוית אליו, כך שלא הבנתי כיצד אתה סבור לפטור את כל העולם כולו מהתענית על ידי סיום מסכת אחת הנעשה במקום מסויים.

מקורות:

ראה משנה ברורה סי’ תע ס”ק י שנראה מדבריו שרק מי שמשתתף בסיום עצמו נפטר מהתענית, וכן כתב במפורש הבן איש חי שנה א פ’ צו אות כה, וע”ע שו”ת יביע אומר ח”א סי’ כו אות ח. אולם ראה שו”ת מנחת יצחק ח”ט סי’ מה שגם ההשתתפות בסעודת הסיום די בה להפטר מהתענית, בפרט כאשר הוא מסייע בהכנתה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *