תליית תפילין על וו שמחובר לקיר

רבני בית ההוראה
י' כסלו ה'תשע"ב

כבוד הרב,

האם מותר לתלות תפילין (גם לכתחילה) על וו המחובר לקיר, וכאשר התפילין עצמן בתוך קופסאות הפלסטיק, בתוך נרתיק הקטיפה, והכל בתוך תיק?

תשובה

את התפילין בעצמן אסור לתלות על וו המחובר לקיר, והיינו כאשר תולים אותם על ידי רצועותיהם או על ידי הנחת הקציצה על וו או יתד והרצועות משתלשלות שכן הדבר נחשב לבזיון.

גם כאשר התפילין נמצאים בתוך הפלסטיק שמגן עליהם אין לתלותם.

אולם כאשר התפילין מונחים אפילו בתוך תיק הרגיל שלהם מותר לתלותם על גבי וו, וכן נהגו בהרבה מקומות, ואין בכך כל חשש.

מקורות:

שו”ע או”ח סי’ מ ס”א גם מן הראוי שלא לתלותם על גבי וו, אולם מותר לתלותם בכיסם, (ועי’ שו”ת צי”א ח”ה ס”א פ”ג אות א’ בטעם החילוק שבין ס”ת לתפילין), ועי’ שו”ת באר משה (ח”ג סי’ ט אות ב) שכתב בפשיטות שהכוונה דווקא על כיס שמגן על התפילין יחד עם הרצועות אולם הנרתיק הפלסטיק אסור לתלות יחד עם התפילין, אם כי שיש לעיין בדבריו שהרי אין לזה קדושה יותר מכיס התפילין, ואולי סברתו שמ”מ נראה כבזיון לתפילין, וע’ שו”ת נו”ב (ת’ יו”ד סי’ קפג) שנשאל אם מותר לתלות את התיק של טו”ת על גבי הידית של ארון הקודש, וכתב שמותר לעשות כן וסיים שם “ועוד שאין לך לב ב”ד מתנה עליהן יותר מזה” ומבואר בדבריו שכן היה הנוהג הרגיל, ולכן תמוה מה שמובא בשם ספר טעמי המנהגים אות כ’ בקונטרס אחרון שראוי לא לנהוג כך.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *