האם מותר לנשים לנשק את המטפחת המונחת על ספר תורה עטוף?

רבני בית ההוראה
ט"ז אלול ה'תשע"א

שאלה:

בעת הכנסת ספר תורה והספר תורה נשלם כתיבתו ועדיין בבית וכדי שלא יתקלקל היריעות מהריקודים סבבו את הספר תורה הרבה פעמים עם ניילון פלעסטיק, ועל זה הניחו את המטפחת. האם מותר לנשים שבבית לנשק את המטפחת כשמונחת כבר על ספר תורה, שהרי אי אפשר להן כלל לגעת בספר תורה?

תשובה

כל מה שכתוב שאסור לאשה לנשק ספר תורה, זה רק באשה נדה בימים שהיא רואה בהם דם, אבל סתם אשה מותר לה לנשק ספר תורה. (ומסתבר שגם כשזה עטוף בניילון,ראוי להימנע, וכפי שמבואר במקורות).

מקורות

עיין בשו”ע יו”ד סימן רפ”ט שמבואר שמותר לאשה להחזיק ספר תורה, אמנם הרמ”א באו”ח סוף סימן פ”ח הביא שיש אוסרים וכתב שכן הוא המנהג שנשים נידות אינם נוגעות בספר תורה, ועיין בשבט הלוי ח”ו סימן ע”ג שכתב שכמו שאסור לנגוע כמו כן אסור לאשה לנשק ספר תורה בימי נידותה.

וגם אם הספר עטוף בניילון מסתבר שיש להימנע מלנשק, שהרי כל העניין לנשק ספר תורה הוא משום כבוד התורה ואם נהגו שאשה נדה לא תנשק כנראה שזה לא מכבד את התורה כשאשה נדה מנשקת אותה, ולכן מסתבר שטוב להימנע מכך, בפרט משום שכל עניין נישוק של ספר תורה אינו חיוב לא מעיקר הדין ולא מחמת מנהג.

3 תגובות

  שמחה:

  א”כ השאלה עדיין במקומה עומדת האם ספר תורה שכל הצדדים מכוסים עם ניילון פלעסטיק הרבה פעמים אם יכולים גם הנידות לנשק המטפחת היות ואינם נוגעים ורואים את יריעות הספר תורה רק את המטפחת בהפסק הרבה ניילון?

  יקותיאל:

  לכאורה אין שום שאלה אם הוא בגדר הצניעות

  הרב מאיר יצחק וינד:

  הנושא אם נשים יכולות לנשק או לא הם לא נושא של צניעות, פשוט שאין הכוונה של השואל שהנשים באות לעזרת גברים כדי לנשק שם את הספר תורה כל הנושא הוא מצד כבוד לספר תורה שזה חסרון של כבוד לספר תורה שאשה נדה תנשק את הספר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *