הבדלה באיסלנד

רבני בית ההוראה
ט"ז סיון ה'תשע"א

התבקשתי לברר איך ינהג יהודי שומר תורה ומצוות בהיותו בעיר רקיאוויק שבאיסלד בשבת פרשת בלק השתא י”ד תמוז תשע”א.

1 מתי יוציא את השבת.

2. מתי יבדיל.

3 .ומה צריך לעשות אם הוא הולך לישון בשבת בערב נאמר בשעה 23.00 טרם צאת השבת לעניין הבדלה,ערבית וכשיקום ביום ראשן בבוקר איך יוציא את השבת.

4 .מתי ניתן באותו השבוע לקדש את הלבנה.
בתקופה זו לפי לוח ”קלוח” השקיעה בשעה 24.02 וצאת הכוכבים ב-01.30.

תשובה:

שלום רב,

הזמנים שציינת אינם מדוייקים. הזמנים המדוייקים הם: שקיעה – 23:24. צאה”כ לתפילת ערבית – 1:06. צאה”כ לעשיית מלאכה במוצאי שבת – 1:33.

לכתחילה יש להתפלל ערבית בין 1:06 ל- 1:33 ולעשות הבדלה לאחר 1:33. אם אי אפשר להתפלל בזמן, ניתן להתפלל ערבית ולהבדיל ללא הדלקת נר לאחר פלג המנחה בשעה 21:21. כמובן שאסור לעשות מלאכה לפני שעה 1:33.

לכאורה אין אפשרות לברך ברכת בורא מאורי האש.

קידוש לבנה בחודש תמוז שנת תשע”א אפשר לקדש עד ליל שבת יד בתמוז. יש לקדש סמוך עד כמה שניתן לשעה 1:33. אם השמים אינם חשוכים ולא נהנים מאור הלבנה אין לקדש בשם ומלכות אלא בנוסח בריך רחמנא מלכא דעלמא אשר במאמרו וכו’ בריך רחמנא מחדש חדשים. כמובן שאם בתחילת השבוע הוא יהיה במקום שיש לילה יש לקדש שם.

מקורות:

שו”ע סי’ רצג סעיף ג. לעניין ברכת בורא מאורי האש עיין שו”ת שיח יצחק סי’ קלד. לעניין קידוש לבנה עיין שו”ת ציץ אליעזר חלק יז סי’ יז-יח

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *