לתרומות לחץ כאן

גזיזת ציפורניים ביום חמישי כשיום טוב בשישי

שאלה:

לא הבנתי למה אסור לגזור ציפורניים ביום חמישי? הרי מה שזה מתחיל לצמוח בשבת זה דבר שנעשה מעצמו ומאי שנא מזריעה שמותר תמיד למרות שאם יזרעו ביום ראשון הוא יקלט בשבת? ואם אכן אסור האם אסור גם ביום שישי כאשר ביום ראשון שלאחריו יחול יו"ט וכן בערב ר"ה ובחו"ל בכל עיו"ט משום היום השני? לא מצינו איסור כזה בפוסקים ושוב מאי שנא?

תשובה:

שלום וברכה

אכן לא מדובר באיסור גמור, אלא בהנהגה של כבוד השבת [בזריעה זה לא ניכר, וכאן זה ניכר], ולכן כפי שציינת, כשיש יום טוב ביום שישי גוזזים בחמישי

מקורות:

ראה שו"ת שבט הקהתי ח"א סי' קה.

משנה ברורה סימן רס ס"ק ו: בע"ש – וביום ה' מקפידין שלא ליטלן מפני שהצפרנים מתחילין לחזור ולצמוח ביום ג' לגלוחן וא"כ אין זה תיקון כבוד שבת שחוזר לצאת. יש שכתבו שלא לקוץ צפרני הידים ורגלים ביום אחד ואין לקוץ אלא בע"ש או בעיו"ט והנכון שיקוץ מן הרגלים ביום ה' ומן הידים ביום ו' [מ"א]. איתא בגמרא השורף צפרנים חסיד קוברן צדיק זורקן רשע שמא תעבור עליהן אשה מעוברת ותפיל ולכן בבית המדרש דלא שכיחי נשי או בית המרחץ שעשוי רק להרחצת אנשים מותר לזרוק. גם איתא שם בגמרא דאין בכחן להזיק רק בדוכתא דנפילי אבל אי כניש להו בתר הכי ושדי להו לאבראי לית לן בה וכתב בפרישה סימן רמ"א מכאן דאם חתך בביתו במקום דשכיחי נשי ונפל מידו קצת צפרניו יכבד אותו המקום ויזיזם ממקומם ושוב לית לן בה והא"ר כתב דאפשר דדוקא כשהשליכן חוץ לחדר הוי שינוי מקום. ויש ליטול הידים אחר גילוח הצפרנים וכדלעיל בסימן ד':

הצטרף לדיון

5 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל