לתרומות לחץ כאן

לולב קנעפל – כפוף

שאלה:

מה שיעור כפוף בלולב
האם ראוי לקחת קנעפל
יישר כח

תשובה:

שלום וברכה

הרא"ש והרשב"א נקטו שפסול כפוף בלולב הוא כאשר השדרה היא זאת שכפופה, אבל אם העלים כפופים אין בכך כל פגם. כלומר, ומחמת שיטתו אמר הרא"ש את דבריו הידועים שאוהב הוא לצאת ידי חובה בלולב כזה המכונה בפינו קנעפל, וכך פסק בשו"ע. אמנם ברש"י שם בדף ל"ב נראה שגם כאשר העלים הם שכפופים או יותר מדוייק העלה המרכזי- התיומת, גם כן יש פסול בדבר, וכן חשש הריטב"א שם, ובב"ח כתב לחוש לדעה זו, וכן דעת הרדב"ז ח"ד סי' רנט, אמנם הט"ז ומגן אברהם נקטו כהרא"ש וכן עיקר, אבל המחמיר בזה ודאי תבוא עליו הברכה, שלא לבוא בבית הספק. וכ"כ הביכורי יעקב ס"ק יא שאין כל הידור בלולב כפוף כזה, וממילא אין טעם להקל כנגד שיטות ראשונים מפורשות שחששו לכך. אמנם כאשר לולב זה כפוף רק מעט ולא כלפי מטה אין לחוש לכך כלל וכלל, כמבואר בריטב"א ובר"ן שם. ויש מקהילות החסידים שנהגו בזה בדוקא כמו הרא"ש שהבאנו שאהב לצאת ידי חובה בלולב כזה.

 

מקורות:

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל