לתרומות לחץ כאן

האם העולה לתורה אומר חזק חזק ונתחזק / נגיעה בספר תורה בשעת הגלילה

שאלה:

א) כשקוראים בשני ספרים, האם יש קפידא איפה מניחים כל א' מהספרי-תורה בעת הקדיש? דהיינו הספר שקראנו בו צריך להיות מימין הספר החדש או משמאלו? או שאין קפידא ואיך ששמים זה טוב?

ב) כשאני עושה גלילה הרבה פעמים אני לא מצליח להמנע מלגעת בקלף בעת חגירת הס"ת בחגורתו (תלוי בסוג החגורה ובגודלו) האם מותר להמשיך להתפלל או שזה מחייב נטילה?

ג) בסיום חומש האם העולה אמור גם הוא להגיד "חזק חזק"? והאין זה הפסק בעבורו בין הקריאה לברכה?

תשובה:

1. אין קפידה.

2. אינו צריך ליטול ידים אחר כך, זה רק בסעודה, אלא השאלה אםצריך ליטול ידים לפני, ובמשנה ברורה בסי' קמז ס"ק א כתב שמותר לגעת לצורך תיקון הספר תורה אלא שטוב ליטול ידים קודם, וזה כמובן לא אפשרי כז=שזה קורה לך תוך כדי הגלילה. [ז"ל המ"ב:  אסור לאחוז וכו' – בגמרא אמרינן דעבור זה נקבר ערום ממצוה זו דהיינו שאין לו שכר של אותה מצוה והכונה שאם אחז וקרא בו אין לו שכר מקריאה וכן אם אחזו לגוללו או להגיהו. ואפילו נגיעה בעלמא בידו לס"ת ערומה אסור. וכ"ז דוקא כשאין צורך אבל כשיש צורך לתיקון הס"ת לתפור קצת ולדבק בדבק מטלית וכדומה היכא דלא אפשר רשאי [פמ"ג] ומ"מ טוב שיטול ידיו תחלה אבל כשאין צורך אפילו בנטילת ידים יש להחמיר כמו שמסיים הרמ"א:]

3. העולה ודאי יאמר רק אחר כך – לאחר הברכה, השאלה הידועה בזה היא כאשר הבעל קורא הוא העולה לשביעי מה יעשה, ובשו"ת רבבות אפרים ח"ד סי' פ כתב שבאופן זה שבעל קורא הוא העולה אחרון, לא יאמר חזק חזק אלא לאחר הברכה [על עצם דין זה שהעולה אינו אומר חזק, ראה קצות השלחן בדי השלחן סי' פד אות כב].

שבת שלום.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל