תרומות – לחץ כאן

ספיחין בהיתר מכירה

שאלה:

שלום וברכה לרבנים המשיבים,
ידוע שאם זרע בשנת השמיטה אסור לאכול ממה שגדל, וגם ספיחין אסורין שמא יאמר שזה משנה שעברה זרע.
א. האם בהיתר מכירה זורעים דברים חדשים?
כי שמתי לב שהרבה מהמתירים מתייחסים מאוד לזה שזה איסור ספיחין, וכיוון שבזמן הזה הוא מדרבנן אז אין גוזרים גזירה לגזירה (כמובן ספק אחד מתוך 18 ספיקות שראיתי) אבל מה עם זורעים באותה שנה?
כאילו נשמע שרק איסור ספיחין יש?

תשובה:

ככלל הסכם המכירה קובע שהאדמה של הגוי ורק הגוי עושה בה עבודת קרקע, ולגבי ירקות של גוי שנשתלות על ידו ובאדמתו אין איסור ספיחין, אבל הבעיה היא שמלבד מה שהמכירה אינה רצינית בדרך כלל אצל הרבה חקלאים, הם גם לא מקיימים את הנחיות הרבנות, ועושים מלאכות דאורייתא בעצמם… כמו כן יש סוברים שגם במלאכות דרבנן הנעשות על ידי יהודי יש איסור ספיחין. הרבה יש להאריך בכל עיקר נושא זה, והתייחסתי רק לשאלתך.

כמובן שגם כל ההיתר מיוסד על השיטה שאי קדושת שביעית בפירות גוי וממילא אין בזה גם איסור ספיחין, לפי החולקים זה לא יעזור.

Join the Conversation

6 Comments

  1. תודה.
    השאלה אם יש סיבה שכולם מתייחסים לאיסור ספיחין בלבד מצד האוכלים. אין איסור בפני עצמו לאכול ממה שנזרע בשביעית ממש? או שלא זורעים בשביעית גם בהיתר מכירה?

  2. לא הבנתי את שאלתך, אם כוונתך שעצם זה שנזרע באיסור זו סיבה גם בפירות שלא נוהג בהם דין ספיחין, הרי שזה כידו מחלוקת ראשונים אם שמור ונעבד אוסר את הפירות באכילה, לכן מדברים מצד איסור ספיחין.

  3. או שאני לא הבנתי אותך או אתה לא הבנת אותי… אני הבנתי שאתה שואל למה כל הדיון בירקות הוא רק משום ספיחין ולא מחמת עצם זה שנעשתה בהם מלאכה בשביעית [שמור ונעבד] ועל זה הסברתי ששמור ונעבד לא פשוט שאוסר את הירקות, אבל ספיחין ודאי אסורים, האם שאלת משהו אחר?

  4. הרב הבין טוב ועכשיו הבנתי את התשובה של הרב.
    אין בזה קצת דבר מוזר, שעל העבירה של העבודה בקרקע אולי מותר בדיעבד אבל על ספיחין לא?
    ב. שהרב אומר שמור ונעבד לא פשוט שאוסר, הרב מדבר גם על שתילה או זריעה חדשה? או רק אחזקה של הקרקע?

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל