לתרומות לחץ כאן

הקלטת שיעורים בזום – לפני עיוור, מסייע בשבת

שאלה:

בסד

שלום לכבוד הרבנים ה.י.ו
1. אני מלמד בזום, והמוסד החינוכי מצפה שבסיום השיעור נעלה את השיעור שיוכלו התלמידים לצפות שוב ולחדד את ההבנה או להשלים למי שלא נכח. הבעיה היא שהתלמידים פותחים את ההקלטות בשבת, שומעים את הקול שלי בשבת ומקרינים אותי על המסך בשבת חתוך כדי רושמים מסכמים את הדברים. זה מפריע לי. מה הדין בדבר זה?
2. מה הדין לגבי מקרה בו היו רוכשים התלמידים הקלטות. האם יהיה עלי להתנות מראש? האם כדאי להתנות מראש שלא ישתמשו בזה בשבת או שברגע שרכשו את ההקלטה אין עם הדבר בעיה
האם יש פה עניין של לפני עיוור, כיוון שלא יכלו להשיג בדיוק את אותה העברה של החומר ממני, כי כל מורה הוא אחר.
האם יש בדבר מסייע.
האם רכישה ישירה של ההקלטות משנה את הדין פה.

השם יברך אתכם

תשובה:

שלום וברכה

השאלה שלך כואבת… אולם להלכה, ככל שהם היו יכולים להעלות את השיעור לפני שבת ולקיים חובותיהם, מה שהם מבצעים זאת בשבת אינו מענינך ואין כאן איסור של לפני עיור כיון שזה לא מיועד לכך. הרי אין לדבר סוף… וכי נאסור למכור עט או מחשב לאדם שאינו דתי בגלל שאנחנו יודעים שישעה בהם מלאכה בשבת? סיר או רכב או כל דבר אחר… ודאי שלא, משום שזה לא מיועד לשימוש בשבת דוקא, ומה שאדם בוחר לחטוא זה על אחריותו ואינו מענינך. יחד עם זה, שיעורים של יום שישי במידה ויש כאלו, שכאן הדרך הטבעית היא לפתוח בשבת, מה כבר מספיקים לפני שבת… את זה תעלה במוצאי שבת. אני מניח שבית הספר אינו מקפיד שתעשה זאת מיד.

מקורות:

ראה בשו"ת אגרות משה (יו"ד ח"א סי' עב) לגבי השכרת אולם אירועים לחתונה מעורבת: "וגם מסתבר דלא אסרו משום מסייע ידי עוברי עבירה כשליכא איסור לפני עור אלא בנותן לו דבר שיעשה בו רק מעשה העבירה אבל בדבר שהעיקר הוא למעשה היתר כגון שכירת האולם שהוא לעשות בו החתונה והסעודה רק שיעשה שם גם מעשה עבירה דרקודים אין להחשיב שהשכירות הוא ע"ז ולאסור, דאל"כ היה לן לאסור מלמכור כל כלי לעוברי עבירה כגון קדרות לבשל משום דיבשל בהו גם בשבת וגם מאכלות אסורות אלא הוא משום דכיון דעיקר הדבר אינו לאיסורין לא אסרו בזה משום מסייע כשליכא איסור דלפני עור". וראה עוד מה שכתב שם בדבר שאינו מיועד לתשמישו רק לעבירה.

כלומר, איסור לפני עיור הוא רק כאשר המעשה במהותו הוא עבירה ולא כשעושה שם דבר היתר באופן שאסור על פי ההלכה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל